Aftale om PKAprivat for studerende


Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet


Husk at udfylde feltet

Her sparer du op til livsvarig alderspension og får en række forsikringer, som udbetales, hvis du bliver syg, og ved din død. Du skal indbetale mindst 975 kr. om måneden.

Kontakt os, hvis du er syg, er under revalidering, søger eller har fleksjob eller får førtidspension.

Indtast beløb

Her sparer du op til alderspension. Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale.

Ratepension - udbetales i 10 år
Indtast beløb

Indbetaler du mere end 57.200 kr. på ratepension i 2020, overfører vi det overskydende beløb til livsvarig alderspension.

Aldersopsparing - skattefrit engangsbeløb
Indtast beløb

Indbetaler du mere end 5.300 kr. på aldersopsparing i 2020, overfører vi det overskydende beløb til ratepension.

Husk at udfylde feltet

Fagforening

For at vi kan oprette en aftale til dig, skal du dokumentere dit medlemskab af fagforeningen Tilføj en af følgende:

 • Den seneste indbetaling af dit kontingent
 • Et billede af dit medlemskort til din fagforening, hvis du er optaget inden for de sidste 12 måneder
 • Skærmbillede af din medlemsprofil på din fagforenings hjemmeside.

Du kan tilføje filer af typen doc, docx, msg, pdf, png eller jpg.


          
Husk at udfylde feltet

Konto

Hvilken konto skal vi trække beløbet fra hver måned?

Indtast registreringsnr
Indtast kontonr

Hvis du udfylder aftalen inden den 10. i måneden, før den skal oprettes, opkræver vi det første beløb den første i den følgende måned.


Samtykke og underskrift