Brug pensionen til at spare i skat

I 2020 kan du indbetale og få fradrag for op til 57.200 kr. på en ratepension. Du får fradrag af hele beløbet, så du betaler mindre i skat.

Sidste frist for at indbetale i år er d. 31. december 2020.

Jeg vil gerne spare mere op

Hvad er en ratepension?

En ratepension er en opsparing, der giver dig mulighed for at få en ekstra udbetaling hver måned i mindst 10 år, når du går på pension.

Så meget kan du indbetale
I 2021 kan du indbetale op til 58.500 kr. i alt på ratepensioner og få fradrag for indbetalingerne.

Du skal være opmærksom på, at fradragsloftet på de 58.500 kr. gælder for alle dine ratepensioner samt din forhøjede alderspension tilsammen. Så hvis du indbetaler til en ratepension eller en forhøjet alderspension andre steder end hos os, skal du tage højde for det.

Se her, hvor meget der er indbetalt til os.

Indbetaler du alene hos os, holder vi øje med, om du har indbetalt mere end du må i år. I tilfælde af at du indbetaler mere end den årlige fradragsgrænse for ratepension, sørger vi automatisk for at sætte de overskydende indbetalinger ind på en livsvarig alderspension, så du stadig får fradrag for hele beløbet.

Skat ved udbetaling
Når din pension bliver udbetalt, beskattes den som personlig indkomst, som når du får løn.

Vi udbetaler penge ved din død
Hvis du dør, før du har fået udbetalt hele ratepensionen, bliver pengene udbetalt til dine nærmeste pårørende eller den/dem, du har valgt.

Sådan indbetaler du

Ønsker du at spare mere op, kan du gøre det med få klik på pka.dk allerede i dag eller inden årsskiftet.

Sidste frist for selv at indbetale på pka.dk er d. 31. december 2021 kl. 23.59.

Indbetal på rate nu

Har du spørgsmål til ratepension, eller har brug for hjælp til at indbetale ekstra, er du velkommen til at ringe til os.

Hvis vi skal hjælpe dig, skal du ringe senest d. 30. december. Her har vi åbent fra kl. 8.30-15.00.

Ring 39 45 45 40

 

Hvad får jeg i rente?

Vi fastsætter renten for et år ad gangen. I 2021 får du 3,5 % i rente på en ratepension. Farmakonomer får i 1,5 % i rente på deres pension i 2021. 

Sådan får du dit fradrag

Vi sørger automatisk for at give SKAT besked, når året er gået, så du får skattefradrag for alt, der er indbetalt på ratepension i 2021.

Ekstra højt fradrag
De sidste 15 år før folkepensionsalderen får du et ekstra højt fradrag. Du får ekstra fradrag på 32 % for de første 74.700 kr., som du indbetaler til en fradragsberettiget pensionsordning i 2021. Det gælder både rate- og livsvarig pension – og betaler du topskat, sparer du endnu mere. Har du mere end 15 år til din folkepensionsalder, får du også fradrag. Her er fradragssatsen 12 %.
 
Mere i fradrag, tættere på pension
Du får fradraget som et ligningsmæssigt fradrag, hvor den gennemsnitlige fradragsværdi er 25,6 %. Det betyder, at du sparer ca. 2.295 kr. i skat, hvis du indbetaler 74.700 kr. til fradragsberettiget pension og har mere end 15 år til din folkepensionsalder. Har du mindre end 15 år til din folkepensionsalder, og indbetaler du 74.700 kr. til en fradragsberettiget ordning, sparer du ca. 6.119 kr. i skat.
 
Selvom du er folkepensionist, kan du få det ekstra fradrag, hvis du fortsat indbetaler på rate- eller livsvarig pension. Bemærk - det ekstra fradrag reduceres, når du får udbetalt en skattepligtig pension. 
 
Pensionsindbetalingen fra din arbejdsgiver tæller med i de 74.700 kr. Det betyder, at du allerede udnytter det ekstra fradrag fuldt ud, hvis din pensionsindbetaling til PKA overstiger 74.700 kr. i 2021.  

Se her, hvor meget der er indbetalt til os. 

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til os, hvis vi skal hjælpe dig videre. I uge 52 og 53 har vi åbent mandag-tirsdag kl. 8.30-20 og onsdag 8.30-15.

Ring 39 45 45 40

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk: