Aftale om PKAprivat


Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet
Husk at udfylde feltet


Husk at udfylde feltet

Her sparer du op til livsvarig alderspension og får en række forsikringer, som udbetales, hvis du bliver syg, og ved din død. Du skal indbetale mindst 975 kr. om måneden.

Indbetaler du mere end 1.300 kr. om måneden, får du også en aldersopsparing, som udbetales skattefrit, og hvor der ikke er fradrag for indbetalingen. Kontakt os, hvis du ønsker, at denne del af indbetalingen i stedet skal gå til den livsvarige alderspension.

Kontakt os, hvis du er syg, er under revalidering, søger eller har fleksjob eller får førtidspension.

Indtast beløb

Her sparer du op til din alderspension og kan vælge mellem forskellige pensionstyper. Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale.

Ratepension - udbetales i 10 år
Indtast beløb

Du kan indbetale op 57.200 kr. på ratepension i 2020. Indbetaler du mere, overfører vi det overskydende beløb til livsvarig alderspension.
Du får fradrag for indbetalingerne.

Aldersopsparing - skattefrit engangsbeløb
Indtast beløb

Du kan indbetale op til 5.300 kr. på aldersopsparing i 2020. Har du 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du dog indbetale op til 50.200 kr.
Du får ikke fradrag for indbetalingerne. 

Livsvarig alderspension - udbetales livsvarigt
Indtast beløb

Du kan indbetale op til 52.600 kr. i 2020.
Du får fradrag for indbetalingerne. 

Husk at udfylde feltet

Fagforening

For at vi kan oprette en aftale til dig, skal du dokumentere dit medlemskab af fagforeningen. Tilføj en af følgende:

 • Den seneste indbetaling af dit kontingent
 • Et billede af dit medlemskort til din fagforening, hvis du er optaget inden for de sidste 12 måneder
 • Skærmbillede af din medlemsprofil på din fagforenings hjemmeside.

Du kan tilføje filer af typen doc, docx, msg, pdf, png eller jpg.


            

          
Husk at udfylde feltet

Konto

Hvilken konto skal vi trække beløbet fra hver måned?

Indtast registreringsnr
Indtast kontonr

Hvis du udfylder aftalen inden den 10., opkræver vi det første beløb den første.


Samtykke og underskrift

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.