Aftale om PKAprivat


Udfyld feltet
Udfyld feltet
Udfyld feltet
Udfyld feltet
Udfyld feltet
Udfyld feltet
Udfyld feltet


Udfyld feltet

Her sparer du op til livsvarig alderspension og får en række forsikringer, som udbetales, hvis du bliver syg, og ved din død. Du skal indbetale mindst 975 kr. om måneden.

Kontakt os, hvis du er syg, er under revalidering, søger eller har fleksjob eller får førtidspension.

Indtast beløb

Her sparer du op til alderspension. Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale.

Ratepension - udbetales i 10 år
Indtast beløb

Indbetaler du mere end 55.900 kr. på ratepension i 2019, overfører vi det overskydende beløb til livsvarig alderspension.

Aldersopsparing - skattefrit engangsbeløb
Indtast beløb

Indbetaler du mere end 5.200 kr. på aldersopsparing i 2019, overfører vi det overskydende beløb til ratepension.

Alderspension - udbetales livsvarigt
Indtast beløb

Du kan indbetale op til 51.500 kr. i 2019 og kan trække indbetalingerne fra i skat – også i topskatten. 

Udfyld feltet

Fagforening

For at vi kan oprette en aftale til dig, skal du dokumentere dit medlemskab af fagforeningen. Tilføj en af følgende:

 • Den seneste indbetaling af dit kontingent
 • Et billede af dit medlemskort til din fagforening, hvis du er optaget inden for de sidste 12 måneder
 • Skærmbillede af din medlemsprofil på din fagforenings hjemmeside.

Du kan tilføje filer af typen doc, docx, msg, pdf, png eller jpg.


          
Udfyld feltet

Konto

Hvilken konto skal vi trække beløbet fra hver måned?

Indtast registreringsnr
Indtast kontonr

Hvis du udfylder aftalen inden den 10., opkræver vi det første beløb den første.


Samtykke og underskrift