Sæt din pension i gang

Vigtigt at vide

Det bliver der indbetalt
Hvis forudsætningerne ændrer sig

Oversigten er vejledende og tager blandt andet udgangspunkt i din nuværende situation. Hvis indbetalingerne ændrer sig, ændrer udbetalingerne sig også.

Alle udbetalinger kan desuden nedsættes, hvis der sker væsentlige ændringer i medlemmernes forventede dødelighed eller invaliditet, ved et faldende renteniveau og ved væsentlige ændringer i gældende lovgivning. Den gennemsnitlige rente kan ikke sættes ned til mindre end 0 procent. 

Din udbetaling herfra kan påvirke andre udbetalinger

Du skal være opmærksom på, at når du får udbetaling fra din pensionsordning, kan det betyde, at din eventuelle udbetaling af efterløn eller offentlige ydelser bliver mindre og i nogle tilfælde falder væk. Kontakt din A-kasse om efterløn og Udbetaling Danmark om offentlige ydelser.