Ansøg om udbetaling ved kritisk sygdom

Læs om kritisk sygdom og se, hvilke sygdomme der er dækket af forsikringen.

Log på og se, om din diagnose er omfattet af forsikringen.