Får du problemer med helbredet, er der mulighed for, at du kan få hjælp fra din pensionsordning - det afhænger af din situation og din pensionsordning.

Du kan søge om at få udbetalt Sum ved visse kritiske sygdomme, hvis du får en af de sygdomme, der er dækket af forsikringen. Du kan se sygdomslisten under dine forsikringer, når du logger på.

Se dine dækninger

Log på for at se dine dækninger.

Kontakt os

Kontakt os så hurtigt som muligt, hvis du får problemer med helbredet og ikke længere kan klare dit arbejde. Så kan vi kan fortælle dig om dine muligheder for at få hjælp fra din pensionsordning. 

Kontakt os også, hvis du bliver visiteret til fleksjob, kommer i revalidering eller får tilkendt ressourceforløbsydelse på grund af et jobafklarings- eller ressourceforløb.

Andre muligheder

Hvis du går ned i tid

af helbredsmæssige grunde

Hvis du af helbredsmæssige grunde har måttet nedsætte din arbejdstid, kan pensionskassen i en periode sikre, at din pension ikke bliver forringet, selv om indbetalingen fra din arbejdsgiver er blevet mindre. 

Kontakt os og få tilsendt et ansøgningsskema om supplerende bidragsbetaling.

Hvis du af helbredsmæssige grunde har måttet nedsætte din arbejdstid, kan pensionskassen i en periode sikre, at din pension ikke bliver forringet, selv om indbetalingen fra din arbejdsgiver er blevet mindre. 

Kontakt os og få tilsendt et ansøgningsskema om supplerende bidragsbetaling.