Klagestatistik

PKA er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Medlemmer, der ikke er tilfredse med en afgørelse truffet i pensionskassen, kan få prøvet sagen hos Ankenævnet, efter at have klaget over afgørelsen til PKA. Se statistikken fra Ankenævnet hér.

Se mere hos Ankenævnet
Ankenævnet for Forsikring offentliggør på deres hjemmeside www.ankeforsikring.dk statistik over sager fordelt på forskellige typer af forsikring og specificeret for hvert selskab, der er tilsluttet ankenævnet.

Afsluttede sager om arbejdsmarkedspension i Ankenævnet

ÅrAfgørelser PKAMedhold til klager
201410
201511
201620
201710
201820

I sagen fra 2015, hvor vores medlem fik medhold i sin klage, var der i forbindelse med ophør af bidragsindbetaling givet tilbud om selvbetaling af pensionsbidrag, der indeholdt en for høj dækning ved indbetaling af minimumsbidraget. Det var PKA’s opfattelse, at medlemmet burde have vidst, at der var en fejl i tilbuddet.

Ankenævnet for Forsikring fandt, at medlemmet havde accepteret tilbuddet i god tro, og traf den afgørelse, at der skulle gives tilsagn om en alderspension, der svarede til det accepterede tilbud.

 

Kritisk sygdom
Der er oftest tale om klager over, at et sygdomstilfælde ikke har opfyldt de betingelser, som forsikringsbetingelserne opstiller for dækning.

ÅrAfgørelser PKA og PKA+Medhold til klager
201450
201550
201641
201750
201840

I den sag, hvor klager har fået medhold i 2016, var der tale om et medlem, der klagede over et afslag på udbetaling af sum ved visse kritiske sygdomme, og hvor der i forbindelse med klagesagens behandling kom nye lægelige oplysninger, der gjorde det klart, at betingelserne for udbetaling var opfyldt. Summen blev derfor udbetalt uden at sagen blev afgjort i ankenævnet.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk