PKA i tal

Tallene er samlet for fire pensionskasser - Pensionskassen for Farmakonomer, Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige samt Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer. Du finder informationer om de enkelte pensionskasser i årsberetningen.

275 mia. kr.
Pensionsformue
Ca. 275 mia. kr. er den samlede formue for de fire pensionskasser under PKA
355 kr.
2019-gennemsnitlige administrationsomkostninger
PKA har sænket omkostningerne med 30% over de sidste 5 år

I PKA har vi tre mål for medlemmernes serviceniveau. Her ses, hvordan målene er nået i december 2018.

Mål: 95%
Resultat: 94%
Skriftlige henvendelser
95% af de skriftlige henvendelser skal besvares inden for 5 arbejdsdage.
Mål: 80%
Resultat: 80%
Telefon
80% af telefonopkaldene skal besvares inden for 30 sekunder.
Mål: 98%
Resultat: 100%
Udbetalinger
98% af udbetalingerne skal udbetales inden for 10 arbejdsdage, fra PKA får en ansøgning fra medlemmet.

Nøgletal

Gebyroversigt

Pensionskasserne:

 

Sygeplejersker og
Lægesekretærer

Sundhedsfaglige

Socialrådgivere,
Socialpædagoger
og Kontorpersonale

Farmakonomer

Pct. af bidrag 0,90%  0,95%  1,05% 0,80%

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

0 kr. 0 kr. 0 kr. 204 kr.

Stykomkostning–
Hvilende pension

355 kr. 355 kr. 355 kr. 204 kr. 
Udtrædelsesgebyr  0 kr. 0 kr. 0 kr.

0 kr.

Indtrædelsesgebyr 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 

PKA+

 

PKA+ ordning
(under udfasning)

PKA+
MER’ Pension*

PKA+ Flex

Pct. af bidrag  2,00 %  0 % 1,1 %, minimum 375 kr.

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

 526 kr.  0 kr. 0 kr.

Stykomkostning–
Hvilende pension

 526 kr.  0 kr. 375 kr.
Udtrædelsesgebyr   0 kr.  0 kr. 0 kr.
Indtrædelsesgebyr  0 kr.  0 kr. 0 kr.

* Omkostningerne på ordningen dækkes via en rentemarginal

ÅOK/ÅOP

Dine omkostninger bliver gjort mere overskuelige gennem tallene ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). Ved at klikke dig videre herunder, kan du læse metodebeskrivelserne, der fortæller, hvordan ÅOK og ÅOP bliver regnet ud.

Du kan også bare logge ind via boksen til højre og se dine egne omkostninger, hvis det tekniske ikke er så interessant for dig.

Læs mere
Log på og se dine omkostninger
Se omkostninger

Pensionskasserne:

 

Sygeplejersker og
Lægesekretærer

Sundhedsfaglige

Socialrådgivere,
Socialpædagoger
og Kontorpersonale

Farmakonomer

Pct. af bidrag 0,90%  0,95%  1,05% 0,80%

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

0 kr. 0 kr. 0 kr. 204 kr.

Stykomkostning–
Hvilende pension

355 kr. 355 kr. 355 kr. 204 kr. 
Udtrædelsesgebyr  0 kr. 0 kr. 0 kr.

0 kr.

Indtrædelsesgebyr 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 

 

PKA+

 

PKA+ ordning
(under udfasning)

PKA+
MER’ Pension*

PKA+ Flex

Pct. af bidrag  2,00 %  0 % 1,1 %, minimum 375 kr.

Stykomkostning–
Bidragsbetalende

 526 kr.  0 kr. 0 kr.

Stykomkostning–
Hvilende pension

 526 kr.  0 kr. 375 kr.
Udtrædelsesgebyr   0 kr.  0 kr. 0 kr.
Indtrædelsesgebyr  0 kr.  0 kr. 0 kr.

* Omkostningerne på ordningen dækkes via en rentemarginal

Dine omkostninger bliver gjort mere overskuelige gennem tallene ÅOK (årlige omkostninger i kroner) og ÅOP (årlige omkostninger i procent). Ved at klikke dig videre herunder, kan du læse metodebeskrivelserne, der fortæller, hvordan ÅOK og ÅOP bliver regnet ud.

Du kan også bare logge ind via boksen til højre og se dine egne omkostninger, hvis det tekniske ikke er så interessant for dig.

Læs mere
Se omkostninger

Fra afkast til kontorente

Pensionskassen har hvert år et afkast på sine investeringer. Men der er også en række udgifter, der skal betales, før man når frem til den kontorente, der tilskrives det enkelte medlem. Se hvordan pensionskassen når fra investeringsafkastet frem til kontorenten.

Farmakonomer
I % af hensættelser 2018
Afkast før skat og  investeringsomkostninger -2,2
Investeringsomkostninger -0,2
Afkast før skat - Nøgletal 1 -2,4
Skat 0,5
Afkast efter skat - Nøgletal 2 -2,0
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)  
Forsikringsdækning -0,1
Administration 0,0
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen

5,2

Ændringer i hensættelser 0,8
Kontorente efter skat 4,00
Kontorente før skat 4,72
Socialrådgivere, socialpædagoger og kontorpersonale
I % af hensættelser 2014 2015 2016 2017 2018
Afkast før skat og 
investeringsomkostninger
 11,5  2,3 9,2 6,8 -2,3
Investeringsomkostninger -0,67  -0,7 -0,9 -0,6 -0,6
Afkast før skat - Nøgletal 1 10,8 1,6 8,3 6,2 -2,9
Skat -1,6   -0,2 -1,4 -1,0 0,5
Afkast efter skat - Nøgletal 2 9,2  1,4  6,9 5,2 -2,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning  0,8  0,3 0,3 -0,2 0,4
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen  -2,6  0,5 -3,4

-1,0

7,8

Ændringer i hensættelser -6,1  1,8  0,2 0,6 0,0
Kontorente efter skat  6,5  4,1 4,1 4,66 5,93
Kontorente før skat 7,67   4,84 4,84 5,50 7,00
Sundhedsfaglige
I % af hensættelser 2014 2015 2016 2017 2018
Afkast før skat og investeringsomkostninger 11,5 2,3 9,4 7,0 -2,4
Investeringsomkostninger -0,7 -0,7 -0,9 -0,6 -0,6
Afkast før skat - Nøgletal 1 10,8 1,6 8,5 6,3 -3,0
Skat -1,6 -0,2 -1,6 -1,1 0,6
Afkast efter skat - Nøgletal 2 9,2 1,4 6,9 5,2 -2,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning 0,5 0,3 0,1 0,0 0,2
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordning 3,4 0,7 -2,9 -1,3 7,5
Ændringer i hensættelser -6,7 1,5

-0,2

0,7 

0,5

Kontorente efter skat 6,5 4,1 4,1 4,66 5,93
Kontorente før skat 7,67 4,84 4,84 5,5 7,00
I % af hensættelser 2018
Afkast før skat og  investeringsomkostninger -2,2
Investeringsomkostninger -0,2
Afkast før skat - Nøgletal 1 -2,4
Skat 0,5
Afkast efter skat - Nøgletal 2 -2,0
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)  
Forsikringsdækning -0,1
Administration 0,0
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen

5,2

Ændringer i hensættelser 0,8
Kontorente efter skat 4,00
Kontorente før skat 4,72
I % af hensættelser 2014 2015 2016 2017 2018
Afkast før skat og 
investeringsomkostninger
 11,5  2,3 9,2 6,8 -2,3
Investeringsomkostninger -0,67  -0,7 -0,9 -0,6 -0,6
Afkast før skat - Nøgletal 1 10,8 1,6 8,3 6,2 -2,9
Skat -1,6   -0,2 -1,4 -1,0 0,5
Afkast efter skat - Nøgletal 2 9,2  1,4  6,9 5,2 -2,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning  0,8  0,3 0,3 -0,2 0,4
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen  -2,6  0,5 -3,4

-1,0

7,8

Ændringer i hensættelser -6,1  1,8  0,2 0,6 0,0
Kontorente efter skat  6,5  4,1 4,1 4,66 5,93
Kontorente før skat 7,67   4,84 4,84 5,50 7,00
I % af hensættelser 2014 2015 2016 2017 2018
Afkast før skat og investeringsomkostninger 11,5 2,3 9,4 7,0 -2,4
Investeringsomkostninger -0,7 -0,7 -0,9 -0,6 -0,6
Afkast før skat - Nøgletal 1 10,8 1,6 8,5 6,3 -3,0
Skat -1,6 -0,2 -1,6 -1,1 0,6
Afkast efter skat - Nøgletal 2 9,2 1,4 6,9 5,2 -2,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)          
Forsikringsdækning 0,5 0,3 0,1 0,0 0,2
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordning 3,4 0,7 -2,9 -1,3 7,5
Ændringer i hensættelser -6,7 1,5

-0,2

0,7 

0,5

Kontorente efter skat 6,5 4,1 4,1 4,66 5,93
Kontorente før skat 7,67 4,84 4,84 5,5 7,00
Sygeplejersker og lægesekretærer
I % af hensættelser 2014  2015 2016 2017 2018
Afkast før skat og investeringsomkostninger 11,7 2,5  10,0 7,1 -2,4
Investeringsomkostninger -0,7 -0,7  -0,9 -0,6 -0,6
Afkast før skat - Nøgletal 1  11,0  1,9 9,1 6,4 -3,0
Skat  -1,6  -0,2 -1,7 -1,1 0,6
Afkast efter skat - Nøgletal 2  9,4 1,6 7,4 5,3 -2,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)           
Forsikringsdækning  0,5 0,3 0,1 0,0 0,3
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen   3,5 0,0 -3,8 -1,4 7,8
Ændringer i hensættelser  -7,0  2,1 0,4 0,7 0,2
Kontorente efter skat  6,5  4,1 4,1 4,66 5,93
Kontorente før skat  7,67  4,84 4,84 5,50 7,00
I % af hensættelser 2014  2015 2016 2017 2018
Afkast før skat og investeringsomkostninger 11,7 2,5  10,0 7,1 -2,4
Investeringsomkostninger -0,7 -0,7  -0,9 -0,6 -0,6
Afkast før skat - Nøgletal 1  11,0  1,9 9,1 6,4 -3,0
Skat  -1,6  -0,2 -1,7 -1,1 0,6
Afkast efter skat - Nøgletal 2  9,4 1,6 7,4 5,3 -2,4
Ekstrabetaling (-) / Tilbagebetaling (+)           
Forsikringsdækning  0,5 0,3 0,1 0,0 0,3
Administration 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Hensættelse til sikkerhed i pensionsordningen   3,5 0,0 -3,8 -1,4 7,8
Ændringer i hensættelser  -7,0  2,1 0,4 0,7 0,2
Kontorente efter skat  6,5  4,1 4,1 4,66 5,93
Kontorente før skat  7,67  4,84 4,84 5,50 7,00

Kontakt os hvis du vil klage

Er du uenig i en afgørelse eller føler dig forkert behandlet, vil vi altid gerne i kontakt med dig. Læs her hvordan:

Klagestatistik

PKA er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Medlemmer, der ikke er tilfredse med en afgørelse truffet i pensionskassen, kan få prøvet sagen hos Ankenævnet, efter at have klaget over afgørelsen til PKA. Se statistikken fra Ankenævnet hér.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk