Direktør Jura, Uddannelse og Ledelse

Annegrete Birck Jakobsen

Direktør Annegrete Birck Jakobsen  39 45 45 20

Jura, Uddannelse og ledelse er en afdeling, der betjener selskabernes og pensionskassernes bestyrelser samt direktioner og løser juridiske og strategiske opgaver. Afdelingen forestår kurser for delegerede mv.

Jura
Jura varetager opgaver vedrørende lovgivning og direktiver af betydning for pensionskasserne og selskaberne. Vi informerer om udvikling i og ændringer af love og direktiver samt administrerer og fortolker pensionskassernes vedtægter og pensionsvilkår. Desuden varetager vi sekretariatsfunktionen for PKA’s deltagelse i Forsikring og Pension. Vi arbejder endvidere med opgaver af strategisk betydning.
Jura bistår desuden Investeringer med juridisk rådgivning om blandt andet investeringer i unoterede aktier via fonde, aftaler med porteføljeforvaltere og indgåelse af ISDA Master Agreements.

Bestyrelse & Uddannelse
Bestyrelser & Uddannelse betjener selskabernes og pensionskassernes bestyrelser og står for forberedelsen og gennemførelsen af bestyrelsesmøder i PKA A/S og pensionskassernes bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger og delegeretvalg. Endvidere afholder vi seminarer for bestyrelsesmedlemmer og pensionskassernes delegerede samt tilbyder PKA's grund- og overbygningskurser for delegerede, tillidsrepræsentanter m.fl.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk