Direktør Investeringer

Michael Nellemann Pedersen

Direktør Michael Nellemann Pedersen, 39 45 45 75

Investeringsafdelingen er ansvarlig for alle pensionskassernes indenlandske og udenlandske investeringer. Varetager alle pensionskassernes investeringer, blandt andet investeringer i børsnoterede obligationer, i børsnoterede og unoterede aktier, samt i ejendomme. I forlængelse heraf er afdelingen ansvarlig for, at de etiske retningslinjer overholdes, og at der tænkes social ansvarlighed med i investeringerne. Investeringsafdelingen udarbejder oplæg til bestyrelser og direktion vedrørende investeringsmæssige og investeringspolitiske spørgsmål. Afdelingen analyserer den nationale og internationale samfundsøkonomiske udvikling med henblik på at udarbejde pensionskassernes investeringsstrategi, og afdelingen følger løbende lovgivningsinitiativer og politiske tendenser, der har betydning for pensionskassernes virke på investeringsområdet. Investeringsafdelingen er organiseret med en direktør og tre områder: Ejendomme, Aktier AAS & Kredit, Obligationer & Likviditet.

Ejendomme
Ejendomschef Nikolaj Stampe, 39 45 45 58.
Ansvarlig for pensionskassernes investering i fast ejendom, herunder ansvarlig for den eksisterende ejendomsportefølje samt nyinvesteringer i både Danmark og udlandet.

Aktier, AAS & Kredit
Underdirektør Michael Flycht, 39 45 45 59.
Har ansvaret for pensionskassernes investeringer inden for børsnoterede aktier og absolut afkast strategier. Yderligere har kontoret ansvaret for investeringer i unoterede aktier, infrastruktur, skov og landbrug, hvor forvaltningen sker i selskabet PKA Alternative Investment Partners (www.pkaaip.dk). I samarbejde med afdelingen for risikostyring foretages risikomæssige vurderinger af investeringsaktiverne.

Obligationer 
Obligationschef Inger Huus Pedersen, 39 45 45 82.

Ansvarlig for pensionskassernes obligationsporteføljer, likviditet og handel med valuta. Endvidere ansvarlig for afdækningsporteføljen samt udarbejdelse af investeringsstrategi, regulatorisk overvågning og implementering mv.

ESG
Underdirektør Dewi Dylander, 39 45 45 93.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk