Direktør Investeringer

Michael Nellemann Pedersen

Direktør Michael Nellemann Pedersen, 39 45 45 75

Investeringsafdelingen er ansvarlig for alle pensionskassernes investeringer. I forlængelse heraf er afdelingen ansvarlig for, at de etiske retningslinjer overholdes, og at der tænkes ansvarlighed med i investeringerne. Investeringsafdelingen udarbejder oplæg til bestyrelser og direktion vedrørende investeringsmæssige og investeringspolitiske spørgsmål. Afdelingen analyserer den nationale og internationale samfundsøkonomiske udvikling med henblik på at udarbejde pensionskassernes investeringsstrategi, og afdelingen følger løbende lovgivningsinitiativer og politiske tendenser, der har betydning for pensionskassernes virke på investeringsområdet. Investeringsafdelingen er organiseret med en direktør og fem områder: Ejendomme, Aktier & Likvide Alternativer, Obligationer & Kredit, ESG og PKA Alternative In-vestment Partners.

Aktier & Likvide Alternativer
Underdirektør Michael Flycht, 39 45 45 59.

Har ansvaret for pensionskassernes investeringer inden for børsnoterede aktier og likvide alternativer.

Obligationer & Kredit
Obligationschef Mads Skaaning Jensen, 39 45 45 16.

Ansvarlig for pensionskassernes obligationsporteføljer, likviditet og handel med valuta. Endvidere ansvarlig for afdækningsporteføljen samt udarbejdelse af investeringsstrategi, regulatorisk overvågning og implementering mv.

Ejendomme
Ejendomschef Nikolaj Stampe, 39 45 45 58.

Ansvarlig for pensionskassernes investering i fast ejendom, herunder ansvarlig for den eksisterende ejendomsportefølje samt nyinvesteringer i ejendomme i både Danmark og udlandet.

ESG
Underdirektør Dewi Dylander, 39 45 45 21.

Ansvarlig for ESG (Environmental, Social and Governance) i PKA. Det inkluderer aktivt ejerskab, retningslinjer og politikker for ansvarlige investeringer og medlemskab af internationale organisationer. Afdelingen adresserer klima- og miljømæssige, sociale og governance-mæssige forhold i de selskaber, som PKA investerer i, med det formål at påvirke selskaberne i en positiv og bæredygtig retning.

PKA AIP
Varetager PKA’s alternative investeringer via Private Funds og co-investeringer. I alt har selskabet mere end 40 mia. kr. i aktiver. www.pkaaip.dk

AIP Management
Varetager PKA’s alternative investeringer i direkte infrastruktur i form af fx havvindmølleparker, solenergi, energilagring samt transport- og telekommunikation. AIP Management har investeret for mere end 20 mia. kr. https://aipmanagement.dk/

 

 

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk