Delegerede

Bestyrelse

Generalforsamling

Godt bestyrelsesarbejde

Pensionskassens bestyrelse udstikker rammer og retningslinjer for direktionens arbejde.

Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for den daglige ledelse ud fra de bemyndigelser, bestyrelsen giver.

Pensionskassens bestyrelse arbejder aktivt med at sikre en effektiv ledelse af pensionskassens virksomhed inden for lovgivningens krav og de generelle anbefalinger til sektoren om god selskabsledelse.

Pensionskassens arbejde med god selskabsledelse er udmøntet i en række dokumenter, der beskriver bestyrelsens arbejde i forhold til pensionskassens forretningsmodel.

Dokumenter om bestyrelsen og dens arbejde:

;
Bestyrelsens sammensætning og honorar

Du kan her finde oplysninger om honorarer for pensionskassens bestyrelse.

; Læs mere
Forretningsmodeller

Klik videre her og se forretningsmodellen for din pensionskasse.

Sygeplejersker og Lægesektretærer

;

Pensionskassens bestyrelse udstikker rammer og retningslinjer for direktionens arbejde.

Direktionen har over for bestyrelsen ansvaret for den daglige ledelse ud fra de bemyndigelser, bestyrelsen giver.

Pensionskassens bestyrelse arbejder aktivt med at sikre en effektiv ledelse af pensionskassens virksomhed inden for lovgivningens krav og de generelle anbefalinger til sektoren om god selskabsledelse.

Pensionskassens arbejde med god selskabsledelse er udmøntet i en række dokumenter, der beskriver bestyrelsens arbejde i forhold til pensionskassens forretningsmodel.

Dokumenter om bestyrelsen og dens arbejde:

Du kan her finde oplysninger om honorarer for pensionskassens bestyrelse.

Læs mere

Klik videre her og se forretningsmodellen for din pensionskasse.

Sygeplejersker og Lægesektretærer

Se