Medlemmer

Medlemmerne ejer pensionskassen og bidrager aktivt til at udvikle pensionskassen.

Medlemsdemokratiet er grundpillen i pensionskassen. Demokratiet giver alle medlemmer mulighed for at blive hørt og inddraget i udviklingen af ydelser og services.

Udvikler pensionskassen
Det er vigtigt, at pensionskassen hele tiden udvikler sig og er tilpasset medlemmernes behov. Derfor er medlemmerne med til at udvikle services og ydelser gennem fx medlemsundersøgelser, fokusgrupper og beslutninger på generalforsamlingen.

Aktivt medlemsdemokrati
I tre af pensionskasserne (Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer) kan alle medlemmer hvert fjerde år stille op som delegerede. På generalforsamlingen træffer de delegerede beslutning om ændringer i pensionskassens ydelser til medlemmerne og ændringer til vedtægterne.

I Pensionskassen for Farmakonomer kan alle medlemmer møde op til generalforsamlingen og være med til at bestemme.Medlemsdemokratiet er grundpillen i pensionskassen. Demokratiet giver alle medlemmer mulighed for at blive hørt og inddraget i udviklingen af ydelser og services. 

  • Meld dig som delegeret og få indflydelse. Læs mere

  • Giv os en god idé – du er som medlem væsentlig for pensionskassens udvikling. Læs mere

  • Bak op når din kollega eller fagforening inviterer til informationsmøder om pension. Læs mere

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.