Vil du med til generalforsamling?

Alle kan deltage

Alle medlemmer af pensionskassen er velkomne til at deltage i generalforsamlingen – du skal blot huske at tilmelde dig.
I Pensionskassen for Farmakonomer har alle medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, stemmeret.

I tre af pensionskasserne (Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer) er det kun de delegerede, som har stemmeret.

Tilmeldingsfristen for delegerede og suppleanter med stemmeret udløb tirsdag d. 29. marts 2022. 

Generalforsamlinger 2022

Pensionskassen for Farmakonomer afholdes d. 20. april 2022

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale afholdes d. 26. april 2022

Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer afholdes d. 27. april 2022

Pensionskassen for Sundhedsfaglige afholdes d. 29. april 2022

 

Valg til bestyrelserne 

Der skal vælges nye medlemmer og suppleanter til pensionskassernes bestyrelser på generalforsamlingerne i 2022.

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
I faggruppen Socialpædagoger skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Opstillingsfristen er senest d. 1. marts 2022. Du opstiller ved at skrive til bestyrelser@pka.dk. Du vil efterfølgende få mulighed for at lave en præsentation af dig selv, som kommer med ud i generalforsamlingsmaterialet til medlemmerne.

Pensionskassen for Sundhedsfaglige
I faggruppen ergoterapeuter skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

I faggruppen fysioterapeuter skal der vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant.

Opstilling kan ske frem til generalforsamlingens afholdelse d. 29. april 2022. Du kan allerede nu skrive til bestyrelser@pka.dk og orientere om dit kandidatur.

Pensionskassen for Farmakonomer
Der skal vælges tre farmakonomer til bestyrelsen og endvidere suppleanter. Du kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer af pensionskassen har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved urafstemning, hvis der på generalforsamlingen er opstillet flere kandidater, end der skal vælges. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en mail til bestyrelser@pka.dk.

 

Emner til dagsorden

Alle delegerede kan være med til at bestemme, hvad der skal med på generalforsamlingens dagsorden. Forslag til generalforsamlingen skal sendes skriftligt til PKA senest d. 1. februar ved at skrive til delegeret@pka.dk.

I Pensionskassen for Farmakonomer skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være modtaget af pensionskassen senest to uger før den ordinære generalforsamling. Forslag skal sendes til receptionpka@pka.dk.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.