Fakta om generalforsamling

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed. Generalforsamlingen beslutter pensionskassens vedtægter og pensionsvilkår samt godkender pensionskassens regnskab. Herudover kan der være forslag fra medlemmer og delegerede.

Som forberedelse til generalforsamlingen, har PKA lavet en film. Se filmen her

Alle kan deltage
Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

I tre af pensionskasserne (Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer) er det kun de delegerede, som har stemmeret. Medlemmer fra de tre pensionskasser skal tilmelde sig senest 5 dage før generalforsamlingen.

I Pensionskassen for Farmakonomer kan alle medlemmer møde op til generalforsamlingen og være med til at bestemme.

Årlig generalforsamling
Generalforsamling holdes hvert år i april.

Emner til dagsorden
Enhver delegeret har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen. Til den ordinære generalforsamling skal krav fremsættes skriftligt i så god tid, dvs. senest 1. februar, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Generalforsamlingerne i 2020 afholdes på Copenhagen Marriott Hotel                                                                               Generalforsamling i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretær afholdes fredag den 17. april 2020

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer afholdes mandag den 20. april

Generalforsamling i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale afholdes onsdag den 22. april 2020

Generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige afholdes torsdag den 23. april 2020


Har du spørgsmål hertil, kan du kontakte PKA på mail: delegeret@pka.dk eller på telefon 39 45 45 28.