Fakta om generalforsamling

Generalforsamlingen er pensionskassens øverste myndighed. Generalforsamlingen beslutter pensionskassens vedtægter og pensionsvilkår samt godkender pensionskassens regnskab. Herudover kan der være forslag fra medlemmer og delegerede.

Som forberedelse til generalforsamlingen, har PKA lavet en film. Se filmen her

Alle kan deltage
Alle medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

I tre af pensionskasserne (Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer) er det kun de delegerede, som har stemmeret. Medlemmer fra de tre pensionskasser skal tilmelde sig senest 5 dage før generalforsamlingen.

I Pensionskassen for Farmakonomer kan alle medlemmer møde op til generalforsamlingen og være med til at bestemme.

Årlig generalforsamling
Generalforsamling holdes hvert år i april.

Emner til dagsorden
Enhver delegeret har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen. Til den ordinære generalforsamling skal krav fremsættes skriftligt i så god tid, dvs. senest 1. februar 2020, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.

Gældende i Pensionskassen for Farmakonomer. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være pensionskassen i hænde senest den 6. april 2020. Forslag sendes til receptionpka@pka.dk.

Generalforsamlingerne i 2020 afholdes på Copenhagen Marriott Hotel                                                                               Generalforsamling i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretær afholdes fredag den 17. april 2020, kl. 10.30-16.00

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer afholdes mandag den 20. april 2020, kl. 18.00-22.00 (Tema før Generalforsamling starter kl. 16.30-18.00)

Generalforsamling i Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale afholdes onsdag den 22. april 2020, kl. 10.30-16.00

Generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige afholdes torsdag den 23. april 2020, kl. 10.30-16.00

Valg til bestyrelserne

Der skal vælges nye medlemmer og suppleanter til pensionskassernes bestyrelser på generalforsamlingerne i 2020.

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer
Der skal vælges en sygeplejerske/radiograf og en suppleant fra samme faggrupper. Hvis du vil stille op, skal du sende en mail til bestyrelser@pka.dk senest 1. marts 2020. Ønsker du, at din præsentation indgår i materialet til generalforsamlingen, kan du få tilsendt et præsentationsark ved at kontakte PKA. Læs mere om bestyrelser her.

Pensionskassen for Farmakonomer
Der skal vælges tre farmakonomer. Du kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse. Alle medlemmer af pensionskassen har ret til at stille op som bestyrelsesmedlem. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved urafstemning, såfremt der på generalforsamlingen er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en mail til bestyrelser@pka.dk. Læs mere om bestyrelser her.

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale
Der skal vælges en socialrådgiver og en suppleant fra samme fra faggruppe. Hvis du vil stille op, skal du sende en mail til bestyrelser@pka.dk senest 1. marts 2020. Ønsker du, at din præsentation indgår i materialet til generalforsamlingen, kan du få tilsendt et præsentationsark ved at kontakte PKA. Læs mere om bestyrelser her.

Pensionskassen for Sundhedsfaglige
Der skal vælges en bioanalytiker, en jordemoder og en kost- og ernæringsfaglig og tre suppleanter - en fra hver af de nævnte faggrupper. Du kan stille op frem til generalforsamlingens afholdelse. Du kan allerede nu tilkendegive din interesse ved at sende en mail til bestyrelser@pka.dk. Herefter får du tilsendt et præsentationsark. Ønsker du, at din præsentation indgår i materialet til generalforsamlingen, skal du sende den til PKA senest 6. april 2020. Læs mere om bestyrelser her.

Har du spørgsmål hertil, kan du kontakte PKA på mail: delegeret@pka.dk eller på telefon 39 45 45 28.

Vil du med til generalforsamling?