Delegerede

Delegeretvalg 2018
Der er netop afholdt delegeretvalg i to pensionskasser. Valgresultatet kan ses nedenfor:
Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoer og Kontorpersonale

Her kan du se antallet af medlemmer, der har stemt, samt stemmeprocenter fordelt på de enkelte faggrupper og valgkredse:

Pensionskassen for Sygeplejesker, Lægesekretærer og Radiografer
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale


Delegeretvalg 2019
Pensionskassen for Sundhedsfaglige har delegeretvalg i efteråret 2019.

Delegerede
De delegerede er hjertet i pensionskassen, da de påvirker, hvordan de fælles pensionskroner investeres, og hvordan pensionen sikrer dig og dine kolleger et trygt liv - ung som gammel.

Økonomisk tryghed
Pensionen skaber økonomisk tryghed for medlemmerne og deres familie, hvis de fx mister arbejdsevnen eller rammes af sygdom. Her er pensionsordningen et økonomisk sikkerhedsnet under familien, og de delegerede er med til at bestemme, hvad sikkerhedsnettet skal indeholde.

Investeringer i fællesskabet
De delegerede er med til at sætte rammerne for, hvordan de fælles pensionskroner skal investeres, så opsparingen ikke blot bliver bedre for den enkelte, men samtidig arbejder til gavn for samfundet. Der diskuteres spørgsmål som: skal pengene investeres i vindmøller, eller skal de sættes i olie eller aktier? Eller måske arbejde for samfundet ved investering i de såkaldte OPP-projekter, hvor pensionskassen investerer i bygning af fx nye sygehuse?

Uddannelse
For at de delegerede bedst muligt kan være med til at udvikle og sætte deres præg på pensionskassen, bliver de løbende orienteret om nye beslutninger og inddraget i nye tiltag gennem seminarer og fokusgrupper. Derudover bliver de uddannet på kurser, hvor de både får et stort kendskab til pensionsordningen, men også et større indblik i de samfundsmæssige perspektiver ved pension og investeringer. Delegerede kommer så at sige med ind i maskinrummet og stifter bekendtskab med de daglige beslutninger om bl.a. pensionsordningen og investeringerne.

Bindeled mellem kolleger og pensionskassen
Pensionsordningen er en del af overenskomsten, og de delegerede bruger deres viden om kollegernes hverdag, så det får sammenhæng med pensionskassen. Man kan sige, at de er bindeleddet mellem pensionskassen og kollegerne, og de tager beslutninger på vegne af deres kolleger.

De delegerede ser det i høj grad som deres opgave at få flere til at interessere sig for pension og kunne henvise kolleger til at finde svar på spørgsmål om pension. Delegerede er fx med til at gøre kollegerne opmærksomme på nye tiltag i PKA og nye ydelsestyper i pensionsordningen. De kan også tage initiativ til afholdelse af et informationsmøde på arbejdspladsen om pension med en rådgiver fra PKA. Med andre ord er delegerede en slags ambassadører for PKA pension.

Beslutninger til generalforsamlingen 
Til den årlige generalforsamling gennemgår og stemmer de delegerede om bestyrelsens beretning og pensionskassens regnskab, ændringsforslag til vedtægten eller i pensionsvilkårene. Til generalforsamlingen vælger de også medlemmer ind i pensionskassens bestyrelse.

Bliv selv delegeret
Du kan stille op som delegeret hvert 4. år, når der er valg i din pensionskasse. Her kan du se, hvornår der er valg næste gang i din pensionskasse:

Pensionskassen for Sundhedsfaglige: Efterår 2019

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale: Efterår 2022

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer: Efterår 2022

I Pensionskassen for Farmakonomer vælges ikke delegerede. Her er det de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen, der er med til at påvirke, hvordan de fælles pensionskroner investeres, og hvordan pensionen sikrer kolleger et trygt liv.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk