Porteføljesammensætning


Til dig, der har en pensionsopsparing i markedsrente i PKA+ med mulighed for at vælge mellem forskellige investeringsprofiler.
Her kan du se hvordan din opsparing bliver investeret i de forskellige investeringsprofiler - og på forskellige tidspunkter i dit opsparingsforløb.

30 år til pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer 25% 25% 0% 0% 0% 0%
Investment grade 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 9% 9% 7% 7% 4% 4%
Emerging markets sovereign 5% 5% 4% 4% 2% 2%
Aktier (developed markets) 28% 28% 51% 51% 60% 60%
Emerging markets aktier 2% 2% 4% 4% 5% 5%
Private equity 5% 5% 5% 5% 10% 10%
Infrastuktur 11% 11% 11% 11% 5% 5%
Ejendomme 13% 13% 15% 15% 10% 10%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%

15 år til pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer   25% 25% 0% 0% 0% 0%
Investment grade  0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 9% 9% 7% 7% 4% 4%
Emerging markets sovereign 5% 5% 4% 4% 2% 2%
Aktier (developed markets) 28% 28% 51% 51% 60% 60%
Emerging markets aktier 2% 2% 4% 4% 5% 5%
Private equity 5% 5% 5% 5% 10% 10%
Infrastuktur 11% 11% 11% 11% 5% 5%
Ejendomme 13% 13% 15% 15% 10% 10%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%

5 år til pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer 38% 38% 16% 16% 11% 11%
Investment grade 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 8% 8% 9% 9% 5% 5%
Emerging markets sovereign 5% 5% 5% 5% 3% 3%
Aktier (developed markets) 21% 21% 35% 35% 45% 45%
Emerging markets aktier 2% 2% 3% 3% 4% 4%
Private equity 4% 4% 5% 5% 9% 9%
Infrastuktur 10% 10% 11% 11% 7% 7%
Ejendomme 11% 11% 14% 14% 11% 11%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%

5 år efter pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer 50% 50% 33% 33% 23% 23%
Investment grade 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 7% 7% 10% 10% 7% 7%
Emerging markets sovereign 4% 4% 6% 6% 4% 4%
Aktier (developed markets) 14% 14% 18% 18% 30% 30%
Emerging markets aktier 1% 1% 2% 2% 3% 3%
Private equity 3% 3% 5% 5% 8% 8%
Infrastuktur 9% 9% 11% 11% 9% 9%
Ejendomme 10% 10% 13% 13% 13 13%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.