Porteføljesammensætning


Til dig, der har en pensionsopsparing i markedsrente i PKA+ med mulighed for at vælge mellem forskellige investeringsprofiler.
Her kan du se hvordan din opsparing bliver investeret i de forskellige investeringsprofiler - og på forskellige tidspunkter i dit opsparingsforløb.

30 år til pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer 25% 25% 0% 0% 0% 0%
Investment grade 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 9% 9% 7% 7% 4% 4%
Emerging markets sovereign 5% 5% 4% 4% 2% 2%
Aktier (developed markets) 28% 28% 51% 51% 60% 60%
Emerging markets aktier 2% 2% 4% 4% 5% 5%
Private equity 5% 5% 5% 5% 10% 10%
Infrastuktur 11% 11% 11% 11% 5% 5%
Ejendomme 13% 13% 15% 15% 10% 10%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%

15 år til pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer   25% 25% 0% 0% 0% 0%
Investment grade  0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 9% 9% 7% 7% 4% 4%
Emerging markets sovereign 5% 5% 4% 4% 2% 2%
Aktier (developed markets) 28% 28% 51% 51% 60% 60%
Emerging markets aktier 2% 2% 4% 4% 5% 5%
Private equity 5% 5% 5% 5% 10% 10%
Infrastuktur 11% 11% 11% 11% 5% 5%
Ejendomme 13% 13% 15% 15% 10% 10%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%

5 år til pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer 38% 38% 16% 16% 11% 11%
Investment grade 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 8% 8% 9% 9% 5% 5%
Emerging markets sovereign 5% 5% 5% 5% 3% 3%
Aktier (developed markets) 21% 21% 35% 35% 45% 45%
Emerging markets aktier 2% 2% 3% 3% 4% 4%
Private equity 4% 4% 5% 5% 9% 9%
Infrastuktur 10% 10% 11% 11% 7% 7%
Ejendomme 11% 11% 14% 14% 11% 11%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%

5 år efter pension

  PKAsolid PKAbalance PKAekstra
  Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk Faktisk Strategisk
Stats- og realkreditobligationer 50% 50% 33% 33% 23% 23%
Investment grade 0% 0% 0% 0% 0% 0%
High-yield 7% 7% 10% 10% 7% 7%
Emerging markets sovereign 4% 4% 6% 6% 4% 4%
Aktier (developed markets) 14% 14% 18% 18% 30% 30%
Emerging markets aktier 1% 1% 2% 2% 3% 3%
Private equity 3% 3% 5% 5% 8% 8%
Infrastuktur 9% 9% 11% 11% 9% 9%
Ejendomme 10% 10% 13% 13% 13 13%
Hedgefonde 3% 3% 3% 3% 5% 5%