Lidt kan blive til meget

Mange har en fornemmelse af, at de ikke har råd til at indbetale ekstra til deres pension. Med 7% i rente skal der faktisk ikke så meget til, før det batter noget. Og jo tidligere, du kommer i gang, jo mindre skal der til for at få meget mere pension hos PKA. 

Prøv at regne på en ekstra opsparing

Vælg din alder og det beløb, du overvejer at spare ekstra op. Så ser du straks, hvor meget mere du vil have til pension.
Er du fx 37 år, kan bare 300 kr. mere om måneden give dig 150.000 kr. mere i pension.

Hvor gammel er du?
Hvor meget vil du indbetale?
Din opsparing som 67-årig
0
Log på og se dine muligheder for at spare ekstra op.

Sådan virker beregneren

Vælg din alder, og hvor meget du vil betale ind til ekstra pension.

Hvad bygger tallene på?

Pensionen er omregnet til dagens købekraft, så du kan sammenligne beløbet med din løn i dag. Beregningen er foretaget under en række forudsætninger om fremtiden.

Forudsætningerne vedrører først og fremmest depotrenten og inflationen. Udvikler disse størrelser sig anderledes, end vi har forudsat, vil udbetalingerne også ændre sig i forhold til de pensioner, du kan se.

Der er regnet med en årlig kontorente på 7 % før skat til og med 2021. Fra 2022 er der regnet med en rente på 5,1 %. Fra 2029 er der regnet med en rente på 4,4 %. I 2019-2028 er der regnet med en inflation på 1,8 %. Fra og med 2029 er der indregnet en inflation på 2 %. Kontorenten er efter investeringsomkostninger. Der er indregnet administrationsomkostninger på 1,05 % af indbetalingerne.

Pensionen er beregnet ved 67 år.

Fakta om opsparing

Der er forskellige måder at spare ekstra op til pension hos PKA. Se, hvordan her.

Hvad er en aldersopsparing?

Aldersopsparingen vil give dig muligheden for at få udbetalt et skattefrit engangsbeløb, når du når din pensionsalder.
Udbetalingen modregnes ikke i folkepensionstillægget og kun i begrænset omfang i efterlønnen.

For dig, der har mere end 5 år til din folkepension

  • I 2018 kan du samlet indbetale op til 5.100 kr. på aldersopsparing. De sidste fem år før din folkepensionsalder kan du indbetale et noget højere beløb - i 2018 er det 46.000 kr. i alt. Beløbet stiger lidt for hvert år, man nærmer sig folkepensionsalderen. 
  • Du får ikke fradrag for indbetalingerne.
  • Indbetaler du mere end 5.100 kr. på din aldersopsparing hos os, sørger vi for at sætte de overskydende indbetalinger ind på en ratepension.

For dig, der har mindre end 5 år til din folkepension

  • I 2018 kan du indbetale op til 46.000 kr. om året i alt på alderssummer. Hvis du sætter en udbetaling af en løbende pension som livsvarig pension eller ratepension i gang 1. april 2018 eller senere, kan du højst indbetale i alt 5.100 kr. (2018-niveau) om året på alderssummer/aldersopsparinger i de efterfølgende år.
  • Du får ikke fradrag for indbetalingerne.
  • Indbetaler du mere end 46.000 kr. på din aldersopsparing hos os, sørger vi for at sætte de overskydende indbetalinger ind på en ratepension.

Skattefri udbetaling
Du skal ikke betale skat af det beløb, du får udbetalt.

Ved din død
Pengene udbetales til dine nærmeste pårørende eller dem, du har valgt, hvis du dør, før du har fået udbetalt aldersopsparingen. 

Du binder dig ikke
Du binder dig ikke for en fast periode og kan til hver en tid sætte dine indbetalinger på pause eller stoppe dem helt.

Hvad er en ratepension?

En ratepension giver dig mulighed for at få en ekstra udbetaling hver måned i 10 år, når du når din pensionsalder. 

Dine indbetalinger giver fradrag i skatten

  • I 2018 kan du indbetale op til 54.700 kr. på alle dine ratepensioner tilsammen 
  • Indbetaler du mere end det maksimale beløb hos os, sørger vi automatisk for at sætte de overskydende indbetalinger ind på en livsvarig alderspension (livrente), så du får fradrag for hele beløbet.

Skat ved udbetaling
Når du får udbetalt ratepensionen, betaler du indkomstskat af udbetalingen.

Ved din død
Pengene udbetales til dine nærmeste pårørende eller dem, du har valgt, hvis du dør, før du har fået udbetalt hele ratepensionen.

Du binder dig ikke
Dukan til hver en tid ændre eller stoppe indbetalingerne til din opsparing.
 

Hvad er en livrente?

En livrente - også kaldet livsvarig alderspension - sikrer dig en ekstra udbetaling hver måned, fra du går på pension og resten af livet. 

Dine indbetalinger giver fradrag i skatten
I 2018 kan du få fradrag for indbetalinger op til 50.400 kr. Vil du indbetale mere, så kontakt PKA. 

Skatten ved udbetaling
Du betaler indkomstskat, når du får udbetalt alderspensionen.

Ved din død
Der er udbetalingsgaranti på den livsvarige alderspension. Det betyder:

  • Hvis du dør, mens du sparer op, udbetales opsparingen til dine efterladte.
  • Dør du, efter at udbetalingen er begyndt, men inden du har fået udbetaling i 15 år, vil dine efterladte få udbetalt pension i op til 15 år.

Du binder dig ikke
Du kan til hver en tid ændre eller stoppe indbetalingerne.

 

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk