Min rolle som delegeret og suppleant

Du er som delegeret med til at præge udviklingen i PKA. Du har indflydelse på, hvordan pensionsordningen skal se ud og kan påvirke rammerne for PKA’s investeringer. Samtidig har du en rolle i forhold til medlemmerne. ”Jeg synes, det er vigtigt, at den delegerede fungerer som bindeled mellem PKA og medlemmerne”, siger en delegeret.

Her kan du se en kort film, der beskriver den deleredes rolle på generalforsamlingen.