Vigtig beslutning i din pensionskasse


Her på siden kan du, som er farmakonom, og du, som er delegeret i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer, finde information om bestyrelsernes arbejde for at sammenlægge de to pensionskasser. Arbejdet foregår gennem hele 2022 og 2023 og vil føre til en afstemning på en generalforsamling. Scroll ned, og se mere.

Fotocollage.jpg

Sammen giver vi mere tilbage

Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer har før prøvet at sammenlægge faggrupper: For år tilbage havde hver faggruppe sin egen selvstændige pensionskasse. Det er en del af fællesskabstanken i PKA, at faggrupperne går sammen i pensionskasser for at opnå flere fordele.

Således består PKA, ud over din pensionskasse, også af Pensionskassen for Sundhedsfaglige, hvor seks faggrupper er gået sammen (Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Fodterapeuter, Fysioterapeuter, Kost- og Ernæringsfaglige og Jordemødre), og af Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale, som dækker de tre faggrupper.

Tid til at styrke vores fællesskab

Da Pensionskassen for Farmakonomer i 2018 tilsluttede sig PKA-fællesskabet, var det med et ønske om at kunne fortsætte med at levere så høje og stabile pensioner til medlemmerne som muligt. Pensionskassens tidligere udfordringer blev løst. Medlemmerne fik lavere omkostninger, nye forsikringer og services, og påbegyndte arbejdet med at ændre investeringsstrategien for at få højere, langsigtede afkast, sådan som Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer har.

Vi ser dog i Pensionskassen for Farmakonomer en medlemsudvikling med stigende gennemsnitsalder, større andel af alderspensionister og færre nye medlemmer. Det begrænser investeringsmulighederne og gør det vanskeligere at fastholde pensionerne.

For fortsat at sikre alle nuværende og nye medlemmer en stærk pensionskasse med solide afkast anbefaler begge bestyrelser derfor nu at fusionere Pensionskassen for Farmakonomer ind i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer.

Ændringerne vil komme alle medlemmer til gode
En sammenlægning vil gavne alle medlemmer i begge pensionskasser, da den vil styrke fællesskabet og sammenhængskraften samtidig med, at den vil forankre pensionskassens position som stærk og solid. Og ingen medlemmer, hverken sygeplejersker, lægesekretærer, radiografer eller farmakonomer, vil opleve forringelser i pension eller forsikringer i forbindelse med ændringerne.

Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer

  • I dag ca. 132.000 medlemmer, fordelt på ca. 107.000 sygeplejersker, 22.000 lægesekretærer og 3.000 radiografer.
  • Repræsentativt demokrati med aktive delegerede, der ofte går til kampvalg for at være med.
  • Stærk pensionskasse med formue på ca. 166 mia. kr. og blandt de førende på klima og ansvarlige investeringer, med et mål om at udvide andelen af sociale investeringer, fx i bedre sundhedsvæsen, løn og arbejdsvilkår i udviklingslande.

Pensionskassen for Farmakonomer

  • Der er lidt over 8.000 farmakonomer, så samlet vil en fusioneret pensionskasse tælle godt 140.000 medlemmer.
  • Farmakonomer vil skulle vælge delegerede for første gang i efteråret 2022.
  • Farmakonomernes formue er i dag på godt 12 mia. kr.

Hvad betyder en sammenlægning for dig?

Med en sammenlægning vil du som medlem få en stærk pensionskasse, der består af fire ligesindede faggrupper: Sygeplejersker, lægesekretærer, farmakonomer og radiografer. For alle fire faggrupper gælder det, at ingen bliver stillet ringere end før fusionen.

Ingen ændringer, og ingen bliver stillet ringere
I praksis vil den eventuelle fusion ikke medføre store forandringer for dig. Du er stadig i en pensionskasse i PKA, du har fortsat samme muligheder for rådgivning, service og selvbetjening – og du vil også stadig være medejer på lige fod med alle øvrige medlemmer i pensionskassen. Den pensionsordning og de forsikringer, du har, ændrer sig heller ikke.

Alle faggrupper er repræsenterede
Efter en sammenlægning af pensionskasserne vil farmakonomerne overgå fra direkte demokrati, med fx stemmeret på generalforsamlinger, til repræsentativt demokrati, hvor medlemmerne i stedet vælger et antal delegerede, der så sammen med alle andre delegerede udgør generalforsamlingen. Det betyder, at medlemmer vil kunne stille op som delegeret eller stemme på andre opstillede. Delegerede kan stille forslag på generalforsamlingen. Som medlem kan du stadig deltage i generalforsamlinger og blive hørt ved at kontakte en delegeret, som kan stille forslag på dine vegne. Delegerede er valgt for fire år ad gangen.

Ny rolle for farmakonomer: Delegerede
Hvis sammenlægningen bliver vedtaget, skal farmakonomerne vælge delegerede, som indtræder i gruppen af delegerede i pensionskassen. Delegerede har indflydelse på, hvordan pensionsordningen skal se ud – fx hvor mange penge der skal bruges til henholdsvis alderspension og dækninger ved sygdom, førtidspension og død. De delegerede har også indflydelse på pensionskassens vedtægter, som fx indeholder regler om, hvem der kan optages som medlemmer, bestyrelsens sammensætning, delegeretvalg og generalforsamlingen.

Spørg en rådgiver

Du har mulighed for at ringe til en rådgiver, der kan svare på spørgsmål om arbejdet for en sammenlægning af pensionskasserne, hvis du ikke finder de svar og informationer, du har brug for, her på siden.

Ring mandag-torsdag 8.30-20 eller fredag 9-15 til pensionskassens hotline på 39 45 46 40

En del af PKA-fællesskabet

PKA administrerer arbejdsmarkedspension for i alt tretten faggrupper – overvejende fra social- og sundhedssektoren. 90 % af medlemmerne er kvinder, og fælles for alle medlemmer gælder, at de ønsker en pension, der skaber værdi både økonomisk for den enkelte, og bredt i samfundet.

Den nye fusionerede pensionskasse vil have næsten 140.000 medlemmer.
Som medlem får du kompetent rådgivning og service og vejledning i at spare nok op, så din pension kan sikre fundamentet for en god seniortilværelse. Desuden er du godt forsikret, når du har brug for det. Omkostningerne er blandt landets laveste, og alt overskud går direkte tilbage til medlemmerne – ikke til fx aktionærer.

Det betaler sig at være en del af noget større, og det er derfor vi siger: Sammen giver vi mere tilbage.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.