Ofte stillede spørgsmål om Corona-virussen

Gælder for dig, som er medlem i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale eller Pensionskassen for Farmakonomer.

 

Uroen på finansmarkederne

Hvad betyder uroen på de finansielle markeder for min pension?

Din pensionskasse har en robust økonomi og er godt rustet til den usikre situation, vi står i. Dette er med til at beskytte din pension i dag og i fremtiden. Vi har, som de fleste andre investorer, lidt tab i løbet af den seneste måned – uden at det giver problemer på nuværende tidspunkt. Ingen kan dog forudse, hvordan finansmarkederne kommer til at bevæge sig over de næste uger, og derfor mener vi ikke, at det vil være seriøst at komme med kategoriske udmeldinger om fremtiden. Vi vil dog understrege, at din pensionskasse fortsat er robust og kan modstå yderligere kursfald på de finansielle markeder.

Kan jeg risikere at miste min pension i PKA?

Nej, da du sparer op i et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt i PKA, udjævnes afkastet over tid, og de penge, der er tilskrevet din opsparing, påvirkes ikke direkte af investeringsafkastet. Derfor falder din og andre medlemmers pension ikke umiddelbart, selvom investeringsafkastet falder. I 2019 havde PKA et ekstraordinært godt investeringsresultat, og vi benyttede lejligheden til at styrke reserverne. I år ser det så ud til, at vi får brug for at trække på disse reserver for at fastholde kontorenten.

Hvad gør PKA for at tilpasse sig den nye finansielle situation?

Vores investeringseksperter overvåger konstant bevægelserne på markederne for at vurdere, hvornår det er rette tidspunkt at købe og sælge inden for de forskellige aktivklasser (aktier, obligationer, kredit mv.). Det gør vi for at sikre, at vi følger vores langsigtede investeringsstrategi og målsætning om at være en ansvarlig investor, samtidig med at vi fastholder en god kontorente, der sikrer stabile pensioner for medlemmerne.

Hvad gør PKA for at komme igennem uroen på finansmarkederne?

Pensionsopsparing er en langsigtet investering, og det kan ikke undgås, at der gennem årene kommer udsving i markederne. Det er vi vant til at håndtere – også selvom der for tiden er tale om et særligt stort udsving. Investeringsporteføljen indeholder en række aktivklasser, der ikke er så kraftigt påvirkede af krisen som børsnoterede aktier, og som skaber stabilitet i kriser som denne. Det er fx investeringer i ejendomme og vindmøller. Vi har derudover gennemført flere tiltag for at afhjælpe faldene på finansmarkederne. Vi har fx reduceret aktierisikoen, og vores investeringseksperter følger konstant udviklingen.

Hvilke forventninger har PKA til markederne i den kommende tid?

Desværre har den hastige udbredelse af Corona-virussen betydet, at væksten er gået i stå i det meste af verden. Det kan føre til en længere økonomisk afmatning, men det er endnu for tidligt at forudsige, om det bliver en realitet. PKA har nedjusteret risikoen i vores investeringer, og vi overvåger nøje, hvornår tiden er gunstig til at foretage nye investeringer for at genetablere risikoen i den samlede investeringsportefølje.

Hvad kan jeg selv gøre?

Du behøver ikke at gøre noget – vi passer på din pension. Vi følger løbende med i udviklingen og tilpasser så vidt muligt investeringerne til den ekstraordinære situation.

Kontorente

Kan PKA fastholde kontorenten i år?

Kontorenten fastsættes som udgangspunkt af bestyrelsen lige før årsskiftet for det kommende år. Som situationen er nu, forventer vi at kunne fastholde den på de udmeldte niveauer i 2020. Læs mere her.

 

 

Hvad forventer I, at kontorenten bliver i 2021?

Da kontorenten hænger tæt sammen med investeringsafkastet i de foregående år, kan vi ikke på nuværende tidspunkt forudsige, hvad kontorenten bliver i 2021.

Får jeg besked, hvis I ændrer kontorenten?

Ja, når vi ændrer kontorenten, orienterer vi om det på pka.dk/nyheder og i det digitale medlemsblad, ditpka.dk.

Hvordan kan PKA lige nu give medlemmerne en høj kontorente, når I og andre pensionsselskaber har negativt afkast?

PKA taber også penge på investeringerne for tiden. Men da vi har lagt penge til side i mange år med positive investeringsafkast, har vi mulighed for at trække på disse reserver i kriser som denne. Det er styrken ved den såkaldte gennemsnitsrente, som udjævner afkastet over tid. Værdien af pensioner i markedsrente følger direkte udviklingen på de finansielle markeder.

Udbetaling af pensioner

Får krisen betydning for udbetalingen af min pension ved månedsskiftet?

Nej. Udbetalingen af pensionerne fortsætter uændret.

Jeg er på pension. Påvirker krisen mine fremtidige pensionsudbetalinger?

Nej, dine udbetalinger fortsætter uændret hver måned. Vi kan dog ikke forudse, hvordan finansmarkederne kommer til at bevæge sig over de næste uger. Derfor er vi også forsigtige med at spå om, om krisen kan få betydning for, hvordan dine udbetalinger udvikler sig i fremtiden. Lige nu er der dog ikke udsigt til ændringer som følge af Corona-krisen.

Jeg skal på pension nu – har situationen betydning for mig?

Corona-virussen påvirker ikke din pensionering. Du kan selv sætte din pension i gang på pka.dk under ’Selvbetjening’, og er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte vores rådgivere på 39 45 45 40.

Dækker mine forsikringer under Corona-virussen?

Ja, dine forsikringer ved sygdom og død dækker også under epidemier som Covid-19.

Får jeg den samme udbetaling fra min pension resten af mit liv?

Din pension er livslang, så du får en udbetaling hver måned resten af dit liv. Vores mål er at sikre medlemmerne stabile og forudsigelige pensioner, så du som pensionist ved, hvad du har at leve for. Når din pension bygger på en såkaldt gennemsnitsrente, udjævnes afkastet over tid, og der er derfor stor sandsynlighed for, at pensionen er mindst den samme som året før.

Jeg har fået tilkendt seniorpension fra kommunen, men det er ikke besluttet på pensionskassernes generalforsamlinger, at seniorpension giver ret til førtidspension fra PKA. Hvordan skal jeg forholde mig?

Da generalforsamlingerne er udskudt, er der midlertidigt indført ret til førtidspension fra PKA, hvis man har fået tilkendt seniorpension fra kommunen. Hvis generalforsamlingen på et senere tidspunkt forkaster forslaget om seniorpension, skal du naturligvis ikke betale det udbetalte tilbage, men udbetalingerne vil stoppe hurtigst muligt. Kontakt os på 39 45 45 40, så hjælper vi dig videre. Du kan også læse mere om seniorpension her

Service og rådgivning

Jeg er selvstændig og ramt af indtægtstab. Kan jeg stoppe indbetalingerne til pensionen midlertidigt?

Ja, din pensionsordning i PKA er sammensat sådan, at du kan sætte dine indbetalinger på pause i op til 12 måneder – og stadig beholde forsikringerne ved sygdom og død. Det vil altså sige, at du ikke behøver at bekymre dig om forsikringsdækninger, hvis din økonomiske situation er udfordret, og du har brug for at sætte pensionsindbetalingerne på pause. Se hvordan du gør

Kan jeg stadig få rådgivning om min pension?

PKA’s rådgivere arbejder hjemmefra, og du kan få service og rådgivning på telefon og chat og bruge vores digitale værktøjer her på pka.dk, lige som du er vant til. Ring på 39 45 45 40 mandag til torsdag kl. 8.30-20 og fredag kl. 9-15.

Hvordan holder jeg mig orienteret?

Når vi har generelt nyt, kan du læse det her på pka.dk/nyheder. Når vi har specifikke nyheder om din pension, sender vi et brev til dig i e-Boks eller en mail, hvis du har givet os samtykke til det. Hvis du ikke allerede har givet os din mailadresse, kan du nemt gøre det ved at logge på pka.dk med NemID.

Holder PKA snart senior- og informationsmøder igen?

PKA følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, og vi har aflyst alle møder foreløbigt til og med den 18. maj. Vi orienterer løbende arrangører og kursusdeltagere direkte. Har du spørgsmål, kan du skrive til os på moede@pka.dk.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.