Ofte stillede spørgsmål om Corona-virussen

Gælder for dig, som er kunde i PKA+ og sparer op til pensionen i markedsrente.

 

Uroen på finansmarkederne

Hvad betyder uroen på de finansielle markeder for mit afkast?

PKA har erfaring med risikospredning på investeringer gennem rigtig mange år, og vi er vant til at håndtere uro på finansmarkederne. Vi mener ikke, at vores kunder har grund til bekymring, som udsigterne er nu.

Hvad gør PKA for at forhindre yderligere fald i afkastet?

Vi overvåger nøje bevægelserne på markederne og har fx reduceret aktierisikoen de seneste uger. Investeringsporteføljen indeholder derudover en række aktivklasser, der ikke er så kraftigt påvirkede af krisen, og som skaber stabilitet i kriser som denne. Det er fx investeringer i ejendomme og vindmøller.

Hvad gør PKA for at komme igennem uroen på finansmarkederne?

Pensionsopsparing er en langsigtet investering, og det kan ikke undgås, at der gennem årene kommer udsving i markederne. Det er vi vant til at håndtere – også selvom der for tiden er tale om et særligt stort udsving. Investeringsporteføljen indeholder en række aktivklasser, der ikke er så kraftigt påvirkede af krisen som børsnoterede aktier, og som skaber stabilitet i kriser som denne. Det er fx investeringer i ejendomme og vindmøller. Vi har derudover gennemført flere tiltag for at afhjælpe faldene på finansmarkederne. Vi har fx reduceret aktierisikoen, og vores investeringseksperter følger konstant udviklingen.

Hvad gør PKA for at tilpasse sig den nye finansielle situation?

Vores investeringseksperter overvåger konstant bevægelserne på markederne for at vurdere, hvornår det er rette tidspunkt at købe og sælge inden for de forskellige aktivklasser (aktier, obligationer, kredit mv.). Vi har fortsat en langsigtet investerings-strategi og en målsætning om at være en ansvarlig investor, samtidig med at vi skaber gode afkast.

Hvilke forventninger har PKA til markederne i den kommende tid?

Desværre har den hastige udbredelse af Corona-virussen betydet, at væksten er gået i stå i det meste af verden. Det kan føre til en længere økonomisk afmatning, men det er endnu for tidligt at forudsige, om det bliver en realitet. PKA har nedjusteret risikoen i vores investeringer, og vi overvåger nøje, hvornår tiden er gunstig til at foretage nye investeringer for at genetablere risikoen i den samlede investeringsportefølje.

Hvad kan jeg selv gøre?

Du behøver ikke at gøre noget – vi passer på din pension. Pensionsopsparing er en langsigtet investering, og selvom man oplever udsving over årene, er afkastet over tid det vigtigste. Vores opsparingsprodukter tager hensyn til, hvornår du skal på pension – og hvor stor risiko du kan tåle. Derfor mener vi, at du skal blive i den risikoprofil, som vi sammen har valgt til dig.

Udbetaling af pensioner

Jeg er på pension. Påvirker krisen mine fremtidige pensionsudbetalinger?

Din opsparing bliver forrentet på markedsvilkår, mens du får udbetalinger fra den. Hvert år beregner vi en ny årlig udbetaling på baggrund af din pensionsopsparing, som vil afhænge af det foregående års afkast. Da vi må forvente, at 2020 bliver et særdeles udfordrende år på investeringsområdet, kan vi ikke udelukke, at det vil få betydning for din pensionsudbetaling i 2021.

Dækker mine forsikringer under Corona-virussen?

Ja, dine forsikringer ved sygdom og død dækker også under epidemier som Covid-19.

Jeg vil gerne på pension nu – har situationen betydning for, hvor meget jeg kan få udbetalt i pension?

Din pensionsopsparing påvirkes af udsving på investeringerne. Det betyder, at dine udbetalinger også vil ændre sig fra år til år.

Service og rådgivning

Jeg er selvstændig og ramt af indtægtstab. Kan jeg stoppe indbetalingerne til pensionen midlertidigt?

Ja, din pensionsordning i PKA er sammensat sådan, at du kan sætte dine indbetalinger på pause i op til tre måneder – og stadig beholde forsikringerne ved sygdom og død. Det vil altså sige, at du ikke behøver at bekymre dig om forsikringsdækninger, hvis din økonomiske situation er udfordret, og du har brug for at sætte pensionsindbetalingerne på pause i en kort periode. Kontakt os, hvis du har brug for mere tid, så finder vi sammen en løsning. Du skal dog være opmærksom på, at prisen for forsikringerne trækkes fra din pensionsopsparing.

Indeholder din pensionsordning en sundhedsforsikring, er det op til leverandøren af sundhedsforsikringen, om betalingen for den kan sættes på pause. 

Kontakt os på 39 45 45 40, så hjælper vi dig videre.

Kan jeg stadig få rådgivning om min pension?

PKA’s rådgivere arbejder hjemmefra, og du kan få service og rådgivning på telefon og chat og bruge vores digitale værktøjer her på pka.dk, lige som du er vant til. Ring på 39 45 45 40 mandag til torsdag kl. 8.30-20 og fredag kl. 9-15.

Hvordan holder jeg mig orienteret?

Når vi har generelt nyt, kan du læse det her på pka.dk/nyheder. Når vi har specifikke nyheder om din pension, sender vi et brev til dig i e-Boks eller en mail, hvis du har givet os samtykke til det. Hvis du ikke allerede har givet os din mailadresse, kan du nemt gøre det ved at logge på pka.dk med NemID.

Holder PKA snart senior- og informationsmøder igen?

PKA følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, og vi har aflyst alle møder fore-løbigt til og med den 18. maj. Vi orienterer løbende arrangører og kursusdeltagere direkte. Har du spørgsmål, kan du skrive til os på moede@pka.dk.

Anbefaler PKA, at jeg samler mine pensioner nu, eller bør jeg vente?

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du samler dine pensioner, så du ikke betaler omkostninger flere steder – også selvom Corona-virussen præger landet. PKA’s rådgivere sidder også i denne tid klar på 39 45 45 40 til at hjælpe dig med at samle dine pensioner.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.