PKA sælger 51% af aktierne i Genan Holding A/S til Maj Invest Equity

Miljøvirksomheden Genan, der er verdens største genanvendelsesvirksomhed for dæk, får Maj Invest Equity som ny hovedaktionær.

PKA, der har ejet 100% af aktierne i virksomheden siden 2014, og Maj Invest Equity 5 K/S er blevet enige om, at sidstnævnte overtager 51% af aktierne. PKA fortsætter som minoritetsaktionær.

Genan Holding A/S er moderselskab i Genan-koncernen, der blandt andet omfatter seks genvindingsanlæg i Danmark, Tyskland, Portugal og USA – og har mere end 300 ansatte på verdensplan. Genans årsregnskab for 2020, der blev offentliggjort i maj, udviste et resultat af den primære drift på 88 mio. kr., hvilket er et særdeles tilfredsstillende resultat Corona-krisen taget i betragtning.

Genan er en pionérvirksomhed inden for genanvendelsesindustrien og har igennem en lang årrække været en af de ledende, danske virksomheder inden for den grønne omstilling. Med den samlede produktionskapacitet på sine seks fabrikker kan Genan årligt spare verden for udledning af hele 280.000 tons CO2.

”Genan er med til at løse et stort, samfundsmæssigt problem og har et oplagt potentiale for at vokse betydeligt i de kommende år. Det vil vi som hovedaktionær gerne være med til at understøtte og accelerere,” siger Mads Andersen, Partner i Maj Invest Equity. ”Genan har haft en stabil udvikling i de sidste 5 år og har konsolideret sig rigtig flot. Vi forventer, at det internationale fokus på bæredygtighed vil skabe et stigende behov for Genans produkter og services de næste mange år.”

Hver dag afmonteres mere end 7 millioner dæk på køretøjer over hele verden, og hovedparten bliver desværre brændt eller deponeret på lossepladser til skade for miljøet. Genan kan i dag årligt håndtere mere end 400.000 tons dæk på verdensplan, og de nedslidte dæk bliver omdannet til brugbare materialer, som kan anvendes til en lang række formål. Ambitionen er, at genanvendelse af dæk generelt skal stige markant i fremtiden. Når udtjente dæk recirkuleres på Genan fabrikker, spares op til 280.000 tons CO2-udslip om året til sammenligning med energiudvinding ved forbrænding.

PKA overtog i 2014 100% af ejerskabet af Genan for at sikre selskabets overlevelse efter et opgør med den tidligere hovedaktionær, hvis dispositioner senere resulterede i en dom for bedrageri og mandatsvig af særlig grov karakter.

”Siden rekonstruktionen af ejerskabet har vi fokuseret på at få genoprettet virksomheden – både for at bevare de mange arbejdspladser og den vigtige knowhow. Det har ledelsen og medarbejderne i Genan håndteret rigtig flot, og udviklingen af selskabet har været positiv lige siden,” siger investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen fra PKA. ”Det er usædvanligt, at PKA er hovedaktionær i en virksomhed. Derfor er vi meget tilfredse med at få en hovedaktionær med i ejerskabet, der deler vores syn på det langsigtede potentiale for udviklingen af virksomheden som en vigtig bidragsyder til løsning af et globalt miljømæssigt problem.”

Prisen for salget af aktierne til Maj Invest Equity 5 oplyses ikke.


Yderligere oplysninger

Kristine Jonassen, seniorrådgiver, PKA, kjo@pka.dk

Mads Andersen, Partner, Maj Invest Equity, maa@majinvest.com 

 

Genan Holding A/S er moderselskab i miljøvirksomheden Genan, der er verdens største, højteknologiske recycler af dæk. Bæredygtighed er kerneværdien i Genan-koncernen, og Genan er ved ressource-udnyttelsen af de enorme mængder udtjente dæk med til at løse et omfattende, globalt problem. Genan råder over i alt seks genvindingsfabrikker fordelt på fire lande. Virksomhedens samlede produktionskapacitet er mere end 400.000 tons dæk årligt, og med en løbende optimering af produktion og teknologi bestræber Genan sig til stadighed på at drive alle fabrikker så miljørigtigt og energibesparende som muligt.

PKA er en af Danmarks største pensionskasser. Vi leverer livsvarig tryghed til et fællesskab af over 330.000 medlemmer overvejende fra social- og sundhedsområdet. Medlemmerne er samtidig vores ejere. På vegne af dem forvalter vi en formue på 350 milliarder kroner, som vi blandt andet investerer i sol, vind og verdensmål.

Maj Invest Equity er med ca. DKK 4,3 mia. under forvaltning en af Danmarks største private equity investorer i mindre og mellemstore virksomheder. Porteføljen består aktuelt af 11 selskaber. Maj Invest Equity rejste i 2016 sin femte fond med et samlet kapitaltilsagn på ca. DKK 2 mia. Siden 2005 har Maj Invest Equity foretaget investeringer i mere end 35 virksomheder. Maj Invest Equity er en del af Maj Invest-koncernen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.