Nyt pilotprojekt skal give mere plads til vild natur og biodiversitet ved PKA’s boligejendomme

PKA tager nu initiativ til et grønt pilotprojekt, der skal få biodiversitet og boligudvikling til at gå hånd i hånd. Ambitionen er at kunne bruge projektet som startskud til mere biodiversitet på tværs af hele selskabets ejendomsportefølje.

Ved PKA’s boliger på Tinghaven i Søborg kommer der til at gå lang tid mellem græsslåningerne på den ca. 2000m2 store plæne. I samarbejde med tegnestuen og naturformidleren Ad:terra har PKA taget initiativ til mere vild natur, værtsplanter og vandhuller, der skal sikre et rigt insekt- og planteliv på boligernes udendørsarealer. 

”Som investor har vi et ansvar for at tænke bæredygtighed ind i vores ejendomsprojekter. Det gælder både vores valg af byggematerialer og energikilder, men det handler også om at gøre plads til det naturliv, der allerede lever i nærmiljøet. Derfor vil vi undersøge, hvordan vi kan bruge tilknyttede grønne områder til at fremme mere biodiversitet”, fortæller Senior Porteføljemanager i PKA, Peter Gravesen.

Det er tanken, at projekterne skal være drevet af beboere og bidrage til mere fællesskab i området. Projektet skal danne et erfaringsgrundlag for fremtidige indsatser i andre boligområder i PKA’s ejendomsportefølje, der består af mere end 10.000 boliger i alle dele af Danmark.  

Miljøministeren hilser initiativet velkommen

Danmarks miljøminister Lea Wermelin besøger i slutningen af juni områdets beboere og får en rundvisning i projektet, men allerede nu finder ministeren projektet spændende.

”Vi står midt i en naturkrise. Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde. Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen, hvis vi for eksempel lader plæneklipperne stå ved den lokale skolegård, plejehjemmet, idrætspladsen eller som i det her tilfælde boligblokken. Jeg er glad for at se, at så mange aktører er klar til at gøre en indsats og med mange gode idéer, og jeg håber, at virksomheder som PKA kan inspirere andre til at turde sætte arealer fri til vild natur”, siger miljøminister Lea Wermelin.

Stendiger og insektbofællesskaber skal give mere liv til området

Indsatsen vil skabe bedre vilkår for flere insekter og smådyr, heriblandt sommerfugle, svirrefluer, bier og padder. Det sker ved at omdanne 700m2 engområde til stendiger, bede med nektarplanter og insektbofællesskaber til hjemmehørende arter. Hertil kommer ikke mindst øvelsen at lade naturen være, som den er. At give naturen lov til selv at blomstre er afgørende for biodiversiteten.

”Det bedste vi kan gøre for at sikre et mangfoldigt insekt- og planteliv, også kaldet biodiversitet, er at sikre en naturlig bolig og levesteder for plante- og dyreriget. I takt med, at vi optager mere plads i byerne er det oplagt at udnytte de muligheder, der trods alt er til stede. Det er vi meget glade for at kunne hjælpe PKA med at realisere”, fortæller Karina Tørnsø, Kreativ Direktør og projektansvarlig hos Ad:terra.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.