Ny kontorente: Din opsparing vokser med 5 % i 2022

I 2022 vokser din pensionsopsparing mere end sidste år, fordi kontorenten bliver sat op.

Kontorenten bliver sat op til 5 % før skat i 2022. Det er mere, end du fik i 2021, og derfor får du ekstra penge på din pensionsopsparing.

2021 var et godt år for din pension
Kontorenten for 2022 stiger til 5 %, fordi 2021 har været et godt investeringsår, hvor pensionskasserne har skabt et højt afkast. Renteniveauet er også steget, og investeringsporteføljen i pensionskasserne er velbalanceret og robust med investeringer i fx aktier, obligationer, ejendomme og vindmøller. Det giver mulighed for at lade pensionsopsparingerne vokse mere.

Høje afkast giver en god rente på din pension
Kontorenten er den årlige rente, du får på din pension. Kontorenten fastsættes for ét år ad gangen, og sikrer dig en forudsigelige og stabil udvikling i din pensionsopsparing. Afkastet på investeringer går op og ned. I år med høje afkast lægger vi til side til år med lavere afkast. På den måde vokser din pension støt og sikkert med kun små udsving igennem årene – og de sidste 8 ud af 9 år har du fået omkring 5 % i kontorente.

Kontorente giver dig fordele hele livet
Du får glæde af, at du sammen med de øvrige PKA-medlemmer bidrager til en bæredygtig udvikling, mens du sparer op. Det er ikke nødvendigt at reducere din investeringsrisiko, når du nærmer dig pensionen, fordi du er en del af et stort fællesskab, der tilsammen kan opretholde fx en høj del af investeringerne i aktier. Derfor risikerer du heller ikke at miste en del af din opsparing på grund af et negativt investeringsafkast, når du kommer tættere på pensionsalderen.

Når du er gået på pension, bliver din pensionsopsparing fortsat investeret og får tilskrevet renter. Det giver forudsigelige udbetalinger fra år til år, og du kender i store træk dit økonomiske råderum.

Hele livet kan du altså være sikker på, at høje afkast kommer dig til gode.

Fordele ved kontorente
  • Kontorenten fastsættes for ét år ad gangen, så du ved, hvad du får det kommende år uanset, hvad afkastet bliver
  • Din pensionsopsparing bliver ikke påvirket voldsomt af aktiemarkedernes udsving
  • Fællesskabet investerer sammen – det giver fordele til dig hele livet
  • Din pension vokser hele livet – også når du er gået på pension

Fortsat 1,5 % i rente til Farmakonomer
Der er stadig et løbende arbejde med at stabilisere pensionerne efter tidligere års udvikling, og derfor forbliver kontorenten på 1,5 % i 2022, for de medlemmer, der har et betinget garantiniveau.

Som alle Farmakonomer er informeret om, arbejder Pensionskassen for Farmakonomer i øjeblikket henimod at stemme om en fusion med Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer til april 2022. Hvis fusionen bliver gennemført, vil det forventeligt påvirke Farmakonomernes investeringsmuligheder, og dermed på sigt også kontorente-niveauet, i en positiv retning.

Kontorenten i 2022 – så meget får du
  • 5 % før skat i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale.
  • 5 % før skat for supplerende indbetalinger til PKAplus i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale.
  • 1,5 % før skat for medlemmer med et betinget garantiniveau og 0,32 % før skat for medlemmer med et ubetinget garantiniveau i Pensionskassen for Farmakonomer.
  • 1,5 % før skat for medlemmer i PKA+.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.