Tag snakken om de svære emner i god tid

Der kan være meget at tage stilling til, hvis ægteskabet går i stykker. Pension behøver ikke at være én af de ting. Tag en snak med din ægtefælle i fredstid om, hvordan I sikrer hinanden økonomisk, uanset hvad der sker.

Lidt over en tredjedel af PKA’s medlemmer ved ikke, hvad der sker med pensionen, hvis man bliver skilt, viser en medlemsundersøgelse fra PKA. Der er dog god grund til at sætte sig ind i det, fortæller medlemschef i PKA, Maybritt Mørch.

”Som udgangspunkt tager man hver sin pension med sig, hvis man bliver skilt. Det kan i nogle tilfælde give en økonomisk ubalance,” siger medlemschefen.

Det er især kvinderne, der risikerer at stå dårligt, hvis ægteskabet ender i skilsmisse. Det skyldes blandt andet, at kvinder oftere er på deltid, får mindre i løn og tager orlov.

”Hvis jeres lønninger er forskellige, er jeres pensioner det højst sandsynligt også. Det er ikke i sig selv et problem. I skal bare være sikre på, at I hver især kan leve af jeres egen pension, hvis I bliver skilt,” fortæller Maybritt Mørch.

Hendes anbefaling er derfor klar: Tag snakken med din ægtefælle i fredstid.

Hvad hvis det sker for os?

En af dem, der allerede forholder sig til spørgsmål om pension og skilsmisse, er Gunhild Libach Burup. Til dagligt arbejder hun som økonoma på Aarhus Universitetshospital Skejby og bor på en gård lidt udenfor Odder sammen med sin mand, Lars.

Parret har været gift i næsten 33 år. Og selvom det aldrig har ligget i kortene, at de ville gå hvert til sit, har de altid sørget for at vende de svære emner – de har nemlig erfaret på tæt hånd, at skilsmisse kan ske for alle.

”Flere gange har vi haft det oppe at vende, når vi har oplevet andre stå i den situation. Det kommer tæt på, og man tænker, ’hvad hvis det var os?’” fortæller Gunhild. Hun anbefaler, at man taler om det, mens stemningen stadig er god – og gerne tidligt i forholdet.

”Jeg synes, det er bedst at tage snakken, mens man er gode venner. Og faktisk allerede når man indgår ægteskabet eller får børn,” siger Gunhild og tilføjer, at det har været vigtigt for parret løbende at tale om pensionen.

Det handler om tryghed

Det er dog langt fra alle, der gør ligesom Gunhild og Lars. Næsten to ud af tre medlemmer i PKA har ikke talt om, hvad de gør, hvis de skal skilles, viser medlemsundersøgelsen.

Det skyldes ikke nødvendigvis, at det er svært at tale om. Faktisk siger 68 % af medlemmerne, der har taget snakken, at de synes, det er nemt at tale om. Årsagen ligger derimod nærmere i, at de fleste ikke tænker over det. Undersøgelsen viser, at lidt over halvdelen af medlemmerne ikke har skænket det en tanke.

Ifølge medlemschef Maybritt Mørch kan det også være komplekst at forholde sig til de mange aspekter af ens økonomi.

”Når vi bliver gift, tror vi jo ikke, at vi også bliver skilt. Derudover kan der være svære regler at forstå i forhold til ens egen økonomi og den måde, man har indrettet sig på – for det gør vi på mange forskellige måder. Vi opfordrer derfor til, at man taler om det og får indrettet sig, så begge parter kan føle tryghed – også hvis ægteskabet ikke holder," fortæller medlemschefen.

PKA anbefaler

  • Tag snakken med din ægtefælle i fredstid
  • Brug tommelfingerreglen om at spare op, så du som pensionist får, hvad der svarer til 70-80 % af din nuværende løn. Har du ikke overblikket, kan du let få det på pka.dk/pkatjek
  • Det kan altid betale sig at spare ekstra op til pensionen. Er du fx på deltid, og er der en relativ stor forskel på dig og din ægtefælles indkomst og pension, kan I overveje at spare ekstra op på din pensionsopsparing
  • Er I blevet skilt? Husk at tjekke eventuelle begunstigelser og testamenter, så din pension havner det rigtige sted, når du dør
  • Er du i tvivl, eller har du brug for rådgivning? Du kan altid ringe til en af PKA’s pensionsrådgivere på 39 45 45 40

 

Sådan er reglerne

Din pension i PKA er din egen. Hvis I bliver skilt, beholder I derfor i udgangspunktet hver jeres pensionsordning – så længe de går under betegnelsen ”rimelige”. Som udgangspunkt er en pensionsopsparing gennem arbejdsgiver rimelig, hvis den svarer til, hvad der er normalt for faget, uddannelsesniveauet, lønnen og opsparingsforløbet. Gør den det, ses der bort fra den ved skilsmisse – også selvom der er stor forskel på værdien af pensionerne, fordi den ene fx er direktør og den anden ernæringsassistent.

Der kan være særlige situationer, hvor den ene ægtefælle kan kræve kompensation fra den anden. Der er snævre rammer for, hvornår en kompensation kan gives, og det vil i så fald være skifteretten, der beslutter, om den ene ægtefælle skal have en kompensation. Men hovedreglen er, at I hver især beholder jeres pensionsordning ved skilsmisse.

Hvis I gerne vil dele pensionerne på anden vis, har I mulighed for at oprette en ægtepagt, hvor I tager højde for, hvordan værdien af jeres pensionsordninger skal indgå i bodelingen. Er du i tvivl om værdien af din pensionsopsparing, kan du tjekke det på PKA`s selvbetjening.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.