Seniorpension giver nu ret til førtidspension fra PKA

PKA har ændret i pensionsvilkårene, som nu giver ret til at modtage førtidspension, hvis du er blevet tilkendt offentlig seniorpension.

Som PKA-medlem har du ret til at modtage førtidspension, hvis du er blevet tilkendt offentlig seniorpension. Det er netop besluttet på pensionskassernes generalforsamlinger, der blev afholdt i løbet af juni. Det vil sige, at du i forhold til din pension i PKA har de samme rettigheder, når du får seniorpension, som hvis du var blevet tilkendt den almindelige offentlige førtidspension.

”Vi er glade for, at generalforsamlingerne vedtog forslaget om en ændring i vores pensionsvilkår. Det gavner vores medlemmer, at vi nu kan sikre, at alle medlemmer har et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag – uanset om de får tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension,” fortæller medlemschef i PKA, Maybritt Mørch.

Ændring i pensionsvilkår blev vedtaget

For at sidestille seniorpension med førtidspension i PKA krævede det en vilkårsændring i pensionskassernes pensionsvilkår. Ændringen var til afstemning på årets generalforsamlinger – og blev vedtaget. Derfor giver en tilkendt seniorpension ret til de samme udbetalinger fra pensionskassen som tilkendt førtidspension.

Ændringen træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020, så alle medlemmer er stillet ens og sikret lige vilkår.

Pensionskassernes bestyrelser anbefalede at indføre ændringen i pensionsvilkårene, fordi de vurderede, at sidestillingen af seniorpension med førtidspension er en forbedring af pensionsordningen.

Forslaget blevet ikke behandlet i Pensionskassen for Farmakonomer, fordi udbetalingen af invalidepension er uafhængig af tilkendte offentlige ydelser i denne pensionskasse.

Medlemmer får besked – midlertidig førtidspension bliver til varig

På grund af udskydelsen af generalforsamlingerne blev der indført midlertidig ret til førtidspension fra PKA, hvis man som medlem havde fået tilkendt offentlig seniorpension.

”Vi indførte en midlertidig ret til førtidspension fra PKA for at sikre, at ingen medlemmer blev unødigt hårdt ramt af udskydelsen af generalforsamlingerne. Nu kontakter vi de medlemmer, der har fået midlertidig førtidspension fra os, med den gode nyhed, at de kan få varig førtidspension, når de er bevilget offentlig seniorpension,” siger Maybritt Mørch.

Medlemmerne modtager et brev eller hører fra os via e-Boks.

Om den nye seniorpension

Seniorpension er en ny offentlig pension, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i det seneste job. Arbejdsevnen vurderes ud fra en individuel, helbredsmæssig vurdering. I 2020 er det kommunerne, der skal tilkende seniorpension.

Aftalen om seniorpension blev behandlet i Folketinget i december 2019 og fik virkning allerede fra 1. januar 2020.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 39 45 45 40.

Læs, hvordan du er dækket ved sygdom og tab af erhvervsevne – din pensionskasse har nemlig en kollektiv ordning, som holder hånden under alle sygemeldte.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.