Sådan er du dækket ved sygdom og tab af erhvervsevne

Din pensionskasse har en kollektiv ordning, som holder hånden under alle sygemeldte – uden at udhule den enkeltes pension. Få et overblik her.

Med din pensionsopsparing hos PKA har du ikke en særskilt forsikring ved tab af erhvervsevne. Du får dog stadig økonomisk hjælp ved langtidssygemelding, og du er alt i alt godt stillet. Din ordning er nemlig bygget sådan, at den aldrig kommer på tværs af de offentlige ydelser, men tværtimod altid forsøger at stille dig bedst muligt, med en forsvarlig del af din løn opretholdt. 
Her er seks måder at få hjælp på, du skal kende til:

Sum ved ressourceforløb/jobafklaring
Ressourceforløbsydelse minder mest om forsikring ved tab af erhvervsevne. Hvis du er langtidssygemeldt og bliver tilbudt enten et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb af din kommune med mindst et års varighed, udbetaler vi en sum til dig, til at støtte dig under din sygemelding. Den bliver ikke modregnet i de offentlige ydelser.
Summen er på 100.000 skattefri kroner.

Sum ved førtidspension
Hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension, får du også en engangssum til at støtte i din nye tilværelse. Det samlede beløb er 200.000 kr., men beløbet hænger sammen med summen ved ressourceforløb, så hvis du har fået den udbetalt tidligere, får du altså her igen 100.000 skattefri kroner, der ikke bliver modregnet i de offentlige ydelser.

Førtidspension
Hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension, overgår du også til førtidspension i PKA. Den månedlige ydelse er, ligesom øvrig pension, beregnet på grundlag af dine indbetalinger til pension, så satsen her vil være individuel og skattepligtig.

Seniorpension
Hvis du bliver tilkendt offentlig seniorpension, har du også ret til at modtage førtidspension fra PKA. Den månedlige ydelse er, ligesom øvrig pension, beregnet på grundlag af dine indbetalinger til pension, så satsen her vil være individuel og skattepligtig.

Sum ved visse kritiske sygdomme
Hvis din sygemelding skyldes diagnosticering med en af de kritiske sygdomme, der står på PKA’s liste, får du et skattefrit engangsbeløb til at støtte dig. Listen kan du se ved at logge ind på pka.dk, den indeholder fx mange kræftformer og Multipel Sklerose.
Summen er på 160.000 skattefri kroner. Den bliver ikke modregnet i de offentlige ydelser.

Bidragsfritagelse
Hvis du mister dit job på grund af sygdom og derfor ikke længere indbetaler til pension, kan du søge om bidragsfritagelse - det kaldes bidragsbetaling i pensionskassen. I nogle år sørger vi for, at din pension alligevel vokser som planlagt. Hvis du må gå ned i tid på grund af sygdom, kan du også søge om delvis bidragsfritagelse for at opretholde din pension. Hvis du får tilkendt offentlig førtidspension eller seniorpension, får du bidragsfritagelse frem til din folkepensionsalder.

Bistandsfonden
Udover de faste ydelser, der bliver tildelt ved langtidssygemelding, har din pensionskasse en fond for særligt trængende medlemmer, der får deres indtægt forringet væsentligt og fx skal forsørge børn. Her kan man ansøge om ekstra økonomisk støtte.

Kollektiv pensionsordning sikrer alle

Spørgsmålet om forsikring ved tab af erhvervsevne dukker især op, når et afklaringsforløb trækker ud. De seneste år viser udviklingen imidlertid, at antallet af tilkendte førtidspensioner igen er steget. Den nye seniorpension, der blev introduceret i år, betyder sandsynligvis også, at flere seniorer med nedsat arbejdsevne vil få hjælp. På generalforsamlingerne i april 2020 vil pensionskasserne tage stilling til seniorpension.
Din pensionskasse har sammensat et system, der både er til at betale, holder hånden under den enkelte og tager hensyn til det store fællesskab, du indgår i.

Forsikringsandelen skal være rimelig

Det sker, at et medlem bliver fastholdt i et afklaringsforløb i en længere periode. Så er det i dag sådan, at man efter nogle år overgår til udelukkende at modtage offentlige ydelser.
Vi skal sikre, at den pris, du betaler for forsikringsdækningerne i din pensionsordning, balancerer, så du får en god pensionsopsparing. Der bliver overført et fast beløb hver måned fra din arbejdsgiver til PKA. Andelen, der går til forsikringer, skal ikke være højere, end at du står med en pension, som du – sammen med folkepensionen – kan leve af, når du går på pension.

Kontakt os, hvis du bliver sygemeldt

Det vigtigste, du skal gøre, hvis du bliver syg, er at kontakte os. Vi får nemlig ikke automatisk besked, hvis du bliver syg. Jo hurtigere, vi sammen kan se på dine muligheder for at få hjælp, jo bedre. Ring selv til os på 39 45 45 40, eller få en pårørende, din tillidsrepræsentant eller nærmeste leder til at hjælpe dig.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.