PKA strammer kravene til kulsektoren: Ekskluderer 20 selskaber

PKA strammer nu kravene til kulindustrien og smider yderligere 20 kulselskaber på porten. Pensionskassen vil fremover som udgangspunkt ikke investere i selskaber med mere end 20 % af omsætningen fra kul.

Med den nye kulgrænse skærper PKA sit fokus på klima og ansvarlighed i investeringerne. Det fortæller underdirektør og chef for ansvarlige investeringer i PKA, Dewi Dylander.

 
”Det er helt centralt for PKA at være en ambitiøs og ansvarlig grøn investor, og vi arbejder hele tiden på at få vores investeringsportefølje til at stemme overens med målsætningerne i Paris-aftalen. Der er ikke plads til selskaber, som ikke er villige til at omstille sig til en virkelighed med mindre kul og mere grøn energi, og derfor strammer vi nu kravene til kulsektoren og ekskluderer endnu en lang række kulselskaber,” siger Dewi Dylander.
 
I 2015 var PKA det første pensionsselskab i Danmark, der sortlistede kulselskaber ud fra en økonomisk- og klimamæssig betragtning. Det har vist sig at være en god beslutning både for klimaet og pensionskassens økonomi. Siden da har verdens kulselskaber tabt cirka 40 pct. af sin værdi*.
 
Fortsætter dialogen
 
PKA fortsætter samtidig dialogen med de selskaber, der er villige til at omstille sig i retning af mere bæredygtig energi. Det betyder, at PKA har beholdt og fortsat vil følge 12 omstillingsparate selskaber, som har en kulomsætning over 20 %.
 
”Det er selskaber, hvor vi gør en undtagelse, fordi de har lyttet til opfordringen, som vi og en lang række andre investorer er kommet med, om at omstille sig væk fra kul. Den dialog vil vi gerne fortsætte, så vi kan holde selskaberne op på deres positive løfter. Grundlæggende tror vi på, at vi kan skabe den største forandring ved at presse selskaberne i en grønnere retning,” siger Dewi Dylander.
 
Dialogen sker blandt andet gennem Climate Action 100+ samarbejdet, der repræsenterer 450 investorer med samlet 265 billioner kroner på kontoen.
 
De 12 kulselskaber vil sammen med alle andre kul-, olie- og gasselskaber blive evalueret af PKA senest ved udgangen af 2022. Hvis de ikke til den tid har indarbejdet Parisaftalens målsætninger i deres forretningsstrategi, vil de blive ekskluderet.
 
I dag har PKA sortlistet samlet 89 kulselskaber. Derudover har PKA sortlistet 68 olie- og gasselskaber samt en bilproducent på grund af manglende fokus på klimaet.
 
I samme periode har PKA mere end fordoblet pensionskassens grønne investeringer, så de i dag udgør mere end 30 milliarder kroner.
 
*Kilde: Stowe Coal Index
 
Fakta:
 
Følgende 20 kulselskaber er blevet tilføjet til PKA’s negativliste og solgt fra:
 • Electric Power Development Co., Ltd.
 • Hk Electric Investments Limited
 • Origin Energy Limited
 • Eskom Holdings Soc Limited
 • Perusahaan Listrik Negara PT
 • Nrg Energy, Inc.
 • Tenaga Nasional Berhad
 • The Chugoku Electric Power Company, Incorporated
 • Electricity Generating Public Company Limited
 • Ppl Corporation
 • PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA
 • ABOITIZ POWER CORP.
 • Evergy, Inc.
 • ALLETE, Inc.
 • Tohoku Electric Power Company, Incorporated
 • WEC ENERGY GROUP, INC.
 • ABOITIZ EQUITY VENTURES INC.
 • DUKE ENERGY
 • Otter Tail Corporation
 • PT United Tractors Tbk

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.