PKA etablerer ny fond på 22 milliarder kroner hos investeringsselskabet IIP Denmark

PKA vil skyde et milliardbeløb i små og mellemstore virksomheder, der ikke er noteret på børsen. Det sker via datterselskabet IIP Denmark, hvor PKA etablerer en ny fond til investering i kapitalfonde på 22 milliarder kroner.

Med den nye fond, PKA Private Funds IV, viderefører PKA sin strategi for investeringer i unoterede virksomheder og øger sit tilsagn til IIP med 40 procent, så selskabet nu forvalter i alt godt 75 milliarder kroner for pensionskassen.

”Vi vil gerne understøtte små og mellemstore virksomheders muligheder i Norden, Europa og USA. Derfor er det en vigtig del af vores strategi at investere i unoterede vækstvirksomheder gennem kapitalfonde. Som langsigtet investor kan vi gå ind og støtte op om virksomhedernes udvikling, samtidig med at vi øger deres værdi og skaber et afkast til vores medlemmer,” siger investeringsdirektør i PKA Michael Nellemann Pedersen.

PKA har siden 2012 opbygget en moden portefølje af unoterede investeringer hos IIP. Med den nye fond kommer pensionskassen både til at geninvestere store dele af det afkast, de eksisterende investeringer har givet, samtidig med, at tilsagnet til IIP bliver udvidet.

”IIP har leveret meget tilfredsstillende afkast, og det er sket til lave omkostninger i forhold til, hvad man normalt ser på kapitalfondsområdet. Vi tror på, at IIP med ny kapital og et styrket mandat, kan fortsætte de resultater, der i sidste ende bidrager til gode pensioner til vores medlemmer,” fortæller Michael Nellemann Pedersen.

Managing Partner i IIP Anette Eberhard ser frem til, sammen med det øvrige team i IIP, at fortsætte med at finde og udvælge de bedste fonde at investere i på vegne af PKA’s medlemmer.

”Vi sætter pris på den tillid, som PKA viser os ved at oprette endnu en stor fond i regi af IIP. Vi har opbygget mange gode relationer med kapitalfonde globalt og arbejder ud fra en investeringsstrategi, der giver os adgang til meget attraktive, langsigtede kapitalfondsinvesteringer med en god balance mellem afkast og risiko. Med et nyt stort tilsagn fra PKA i ryggen får vi endnu mere skala. Det giver os mulighed for at bygge videre på de resultater, som teamet har skabt i de seneste år,” siger Anette Eberhard.

Styrker organisationen

Samtidig med etableringen af den nye fond styrker IIP organisationen. Anette Eberhard har udnævnt Brian Schwartz til Senior Partner, mens Jeanette Engdal, Mads Harvits og Rune Ulbak er udnævnt til Partnere.

”Såvel virksomheden som teamet har været gennem en positiv udvikling de sidste to år. Udnævnelserne af Brian, Jeanette, Mads og Rune sker på baggrund af en imponerende indsats med tilsvarende resultater. De har sammen med resten af teamet bidraget til en videreudvikling af vores investeringsstrategi såvel som vores virksomhed. Vi har bl.a. udvidet vores produktportefølje til også at omfatte investeringer i Venture Fonde. Alt sammen for at understøtte vores strategi om at levere det bedst mulige afkast efter omkostninger til vores investorer,” siger Anette Eberhard.

Om IIP Denmark

IIP Denmark blev etableret under navnet PKA AIP i 2012. Selskabet skiftede navn til IIP Denmark i 2019 og er en selvstændig forvalter af alternative investeringer i kapitalfonde. IIP forvalter godt 77 mia. kr. for PKA og pensionskassernes medlemmer. IIP er ejet af PKA under ledelse af Managing Partner Anette Eberhard.

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.