​PKA investerer milliardbeløb i grønne obligationer

PKA investerer 1,5 milliarder kroner i grønne obligationer. Pengene skal blandt andet gå til mere vedvarende energi, klimavenlige transport og klimatilpasningsprojekter.

Det er den hollandske stat, der har udstedt de grønne obligationer. Det er PKA’s anden store investering i hollandske grønne statsobligationer.

Administrerende direktør i PKA Peter Damgaard Jensen glæder sig over at kunne bidrage til den grønne omstilling gennem obligationsinvesteringen.

”Det kræver enormt store beløb at få skabt den nødvendige grønne omstilling af vores samfund, og det er en opgave, der ikke kan løftes af de offentlige pengekasser alene. Derfor er det glædeligt, at vi som privat investor kan gå ind og bidrage til finansieringen af en række grønne projekter, som f.eks. her i Holland, samtidig med at vi kan føje en fornuftig investering med en lav risiko til vores portefølje,” siger Peter Damgaard Jensen.

Der var stor interesse fra forskellige investorer for at få fat på de grønne obligationer. Udstedelsen var i alt på 7,5 mia. kr. og det lykkedes altså PKA at tildelt 20% af den samlede udstedelse.

Runder 3,5 milliarder i grønne obligationer

Med den nyeste investering krydser PKA’s samlede portefølje af grønne obligationer 3,5 milliarder kroner. Pensionskassen har planer om at øge det tal yderligere i de kommende år.

”Obligationer er et investeringsområde, der helt naturligt fylder meget i en pensionskasses investeringer, og derfor er det vigtigt, at vi også tænker det ind i vores arbejde med klimainvesteringer. Vi kommer ikke til at gå på kompromis med krav til afkast og risiko, men vi har det sådan, at hvis vi står med to ens obligationer, hvor den ene er grøn, og den anden ikke er, så vælger vi den grønne,” siger Peter Damgaard Jensen.

Læs mere om PKA’s arbejde med ansvarlige-investeringer her

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.