PKA går sammen med internationale investorer for at kræve større fokus på menneskerettigheder

PKA har som den eneste danske investor skrevet under på Investor Alliance for Human Rights. Dermed slutter PKA sig til en kreds af internationale investorer, der kræver større fokus på menneskerettigheder fra en række af verdens største selskaber.

Investor Alliance for Human Rights består af 176 internationale investorer, som samlet har mere end 30 billioner kroner under administration.

I et fælles brev underskrevet af alle deltagerne i alliancen kræver investorerne, at 95 af verdens største selskaber gør en større indsats for at overholde grundlæggende menneskerettigheder i hele deres værdikæde.

Det indebærer f.eks. at ansatte i selskaberne og hos deres underleverandører får en fornuftig betaling for deres arbejde, at de er sikret ordentlige arbejdsforhold og at de ikke bliver tvunget til at udføre farligt arbejde.

”Respekt for menneskerettigheder betyder meget for PKA og vores medlemmer, og vi ønsker at påvirke de selskaber, vi investerer i, i en så positiv retning som muligt. Vi har gode erfaringer med at gå sammen med andre store investorer og tale med en endnu større stemme, end vi kan på egen hånd. Det ved vi bl.a. fra vores arbejde med klima og grøn omstilling. Den tilgang tror vi også virker, når det gælder menneskerettigheder,” fortæller underdirektør og chef for ansvarlige investeringer i PKA, Dewi Dylander.

Taler med en større stemme

De 95 modtagere af opfordringen fra Investor Alliance for Human Rights er udvalgt efter den anerkendte rangliste Corporate Human Rights Benchmark. Her bliver virksomhederne rangeret efter, hvor gode de er til at sikre gennemsigtighed om, at menneskerettighederne bliver overholdt i deres værdikæde.

PKA’s chef for ansvarlige investeringer forventer, at brevet vil få en række af selskaberne til at være mere gennemsigtige om deres indsats for at overholde menneskerettighederne.

”Når vi er 176 investorer fra hele verden med mere end 30 billioner kroner under administration, der taler med en stemme, så bliver der lyttet. Og vi tror på, at det kan sætte gang i en reel forandring i de virksomheder, vi henvender os til,” siger Dewi Dylander.

Deltagerne i Investor Alliance for Human Rights vil fremadrettet følge udviklingen i de selskaber, man har henvendt sig til.

Den dialog vil også indgå PKA’s arbejde med aktivt ejerskab. I yderste konsekvens kan selskaber, der ikke er villige til at gå i dialog med PKA og Investor Alliance for Human Rights, og som ikke viser tegn på forbedringer blive ekskluderet fra PKA’s investeringer.

Læs det fælles brev fra de 176 deltagere i Investor Alliance for Human Rights her.

Læs mere om Corporate Human Rights Benchmark her.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.