PKA aflyser pensionsmøder til og med 18. maj

PKA har besluttet at aflyse alle møder og kurser foreløbigt til og med 18. maj for at mindske risikoen for smittespredning af Corona-virus. Tilmeldte deltagere bliver løbende orienteret.

PKA har stor opmærksomhed på udviklingen af Corona-virus og ikke mindst myndighedernes anbefalinger angående forebyggelse af smitte.

En overvejende del af PKA’s medlemmer arbejder i det danske sundhedsvæsen, hvorfor PKA’s direktion har besluttet at aflyse alle møder og kurser foreløbigt til og med 18. maj. Aflysningerne sker med henblik på at mindske risikoen for smittespredning.

PKA følger udviklingen tæt og vil løbende holde kursusdeltagere og arrangører af fællesmøder orienteret. Det vil være muligt at aftale nye datoer for allerede planlagte møder.

Spørgsmål kan rettes til moede@pka.dk

Opdateret 19. april 2020.

 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.