PKA aflyser pensionsmøder til og med 18. maj

PKA har besluttet at aflyse alle møder og kurser foreløbigt til og med 18. maj for at mindske risikoen for smittespredning af Corona-virus. Tilmeldte deltagere bliver løbende orienteret.

PKA har stor opmærksomhed på udviklingen af Corona-virus og ikke mindst myndighedernes anbefalinger angående forebyggelse af smitte.

En overvejende del af PKA’s medlemmer arbejder i det danske sundhedsvæsen, hvorfor PKA’s direktion har besluttet at aflyse alle møder og kurser foreløbigt til og med 18. maj. Aflysningerne sker med henblik på at mindske risikoen for smittespredning.

PKA følger udviklingen tæt og vil løbende holde kursusdeltagere og arrangører af fællesmøder orienteret. Det vil være muligt at aftale nye datoer for allerede planlagte møder.

Spørgsmål kan rettes til moede@pka.dk

Opdateret 19. april 2020.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.