Information om den nye seniorpension

En ny aftale om seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020, som gør det muligt for danskere med nedsat arbejdsevne at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Læs mere om seniorpension her.

Seniorpension er en ny offentlig pension, der giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis man har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år og har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i det seneste job. Arbejdsevnen vurderes ud fra en individuel, helbredsmæssig vurdering. I 2020 er det kommunerne, der skal tilkende seniorpension.

Aftalen om seniorpension blev behandlet i Folketinget i december 2019 og fik virkning allerede fra 1. januar 2020.

Hvad gør PKA?
Som pensionsvilkårene er i dag, giver seniorpension ikke ret til førtidspension fra PKA, men PKA arbejder på, at en tilkendelse af seniorpension fra det offentlige også skal give ret til førtidspension fra pensionskassen.

Det kræver en ændring af pensionsvilkårene, som skal behandles på PKA’s bestyrelsesmøder og besluttes på pensionskassernes generalforsamlinger i april. Hvis det bliver besluttet, er der lagt op til, at ret til seniorpension indføres med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020. Vi følger op her på siden efter generalforsamlingerne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Medlemsservice på 39 45 45 40.