Store internationale investorer bakker op om dansk klimainitiativ

En række internationale investorer bakker op om den danske pensionssektor og regeringens plan for, hvordan den grønne omstilling kan finansieres med en trecifret milliardinvestering frem mod 2030.

Ved et arrangement forud for FN’s klimatopmøde offentliggjorde de danske pensionsselskaber sammen med regeringen en ambitiøs plan om at investere mere end 350 milliarder kroner i grøn omstilling frem mod 2030.

Det initiativ møder nu international opbakning. Blandt selskaberne, der til det danske arrangement i New York viste sin støtte til planen om at mobilisere store investeringer i grønne omstilling, er New York State Common Retirement Fund fra USA, PFZW fra Holland og Storebrand Asset Management fra Norge.

Tilsammen administrerer de formuer for mere end 3,5 billioner kroner.

Peter Damgaard Jensen har i samarbejde med klima-, energi- og forsyningsministeriet og organisationen World Climate en central rolle i arbejdet med at få det danske initiativ bredt ud til regeringer og investorer i resten af verden.

”Jeg sætter stor pris på den støtte vi allerede har fået i forhold til at bane vejen for yderligere investeringer i grøn omstilling fra New York State Common Retirement Fund, PFZW og Storebrand. Det er en stor anerkendelse af det initiativ, den danske regering og pensionssektoren har taget sammen, og det viser, at vores fælles indsats skaber ringe i vandet og kan være et eksempel til efterfølgelse i resten af verden,” siger Peter Damgaard Jensen.

Ros til dansk initiativ
Blandt de internationale investorer er der ros til regeringen og den danske pensionssektors initiativ.

”Investorer spiller en afgørende rolle i forhold til at håndtere klimaforandringerne, som er en af de største trusler mod vores fonds langsigtede værdi. Vi bifalder derfor den danske regering og de danske pensionskassers lederskab i forhold til at investere i en verdensomspændende begrænsning af CO2-udledningen. Deres høje ambitioner tjener som inspiration for andre investorer til at tage affære for at løse denne presserende udfordring,” siger Thomas P.  DiNapoli, comptroller i staten New York og ansvarlig for New York State Common Retirement Fund.

"Kapital er et af de mest magtfulde værktøjer, vi har til rådighed for at håndtere den voksende klimakrise, og pensioner udgør halvdelen af puljen af global kapital vi har til rådighed. Ved at stå sammen med andre investorer og flytte vores aktiver til at støtte en fremtid med grøn energi, kan vi yde et klart bidrag til kampen mod klimaforandringer og for den grønne omstilling,” siger Jan Erik Saugestad, CEO i Storebrand Asset Management

”PFZW investerer ikke kun for at skabe økonomisk afkast, men også for at påvirke samfundet i en positiv retning. Siden 2016 har vi reduceret CO2-aftrykket i vores aktieportefølje med 40 procent, og vi investerer i konkrete klimaløsninger. PFZW-bestyrelsen vil nu tage de næste skridt til at forbedre bæredygtigheden af den pensionsformue, vi administrerer. Vi har et ansvar som institutionel investor for at bidrage til en bæredygtig verden, der opfylder kravene i Paris-aftalen,” siger Gerard Bergsma, bestyrelsesmedlem og medlem af investeringskomiteen i PFZW.

Jens Nielsen, direktør i organisationen World Climate, har bidraget aktivt til samarbejdet mellem den danske regering, de danske pensionskasse og de internationale investorer.

”Danmark er førende på verdensplan, når det kommer til at investere i grønne løsninger, og vi kan være en afgørende faktor i at få skabt en global bølge af grønne energiinvesteringer. Vi håber, at det danske initiativ kan være et udgangspunkt for andre regeringer, virksomheder og investorer til at realisere deres eget potentiale i den grønne omstilling og bidrage til at begrænse CO2-udledningen på verdensplan,” siger Jens Nielsen.

Læs om det danske klimainitiativ her
Læs pressemeddelelsen fra Statsministeriet her 

Læs om PKA’s arbejde med klima og ansvarlige investeringer her

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.