Ny rapport afslører massivt behov for investeringer i klimatilpasning

Der skal investeres massivt i klimatilpasning, hvis ikke millioner af mennesker skal trues på livet af de stigende temperaturer. Det viser en ny rapport fra Den globale kommission for klimatilpasning.

Rapporten konkluderer, at det vil kræve en global investering på omkring 12 billioner kroner frem mod 2030 bare for at håndtere en række af de mest presserende konsekvenser af klimaforandringerne.

Omvendt vil en sådan investering kunne give et udbytte på næsten 50 billioner kroner gennem mere effektive samfund og færre udgifter forbundet med naturkatastrofer og hungersnød.

Rapporten er blevet til med hjælp fra PKA’s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen, der er udpeget af Udenrigsministeriet som Danmarks repræsentant i Den globale kommission for klimatilpasning.

Kommissionen er ledet af FN’s tidligere generalsekretær Ban Ki Moon og består desuden af blandt andre Bill Gates og verdensbankens direktør, Kristalina Georgieva.

Den private sektor skal på banen
Sammen med resten af kommissionen opfordrer Peter Damgaard Jensen både regeringer og private virksomheder til at sætte gang i de nødvendige investeringer, før det er for sent.

”Rapporten viser med al tydelighed, at det medfører store omkostninger både humanitært og økonomisk, hvis vi ikke forholder os til klimaforandringerne. Det kræver, at vi arbejder sammen på tværs af regeringer, civilsamfund og ikke mindst det private erhvervsliv,” siger Peter Damgaard Jensen.

PKA’s direktør har netop arbejdet for at få bragt den private sektor på banen i kommissionens arbejde. Behovet for investeringer i klimatilpasning er nemlig så stort, at det ikke kan håndteres af statskasserne alene.

”Klimaforandringerne er den største udfordring vi står overfor i vores levetid, og det er en udfordring, der ikke kan løses af regeringer alene. Den private sektor spiller en nøglerolle i forhold til at støtte og finansiere den nødvendige omstilling. Ved at investere i fx grøn infrastruktur og mikrolån til verdens fattigste bønder, kan vi være med til at hjælpe dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne,” siger Peter Damgaard Jensen.

PKA har i dag 9,6% af formuen investeret i klimaprojekter svarende til 26,5 mia. kr.

Læs den internationale pressemeddelelse om rapporten fra Den globale kommission for klimatilpasning her.

Læs rapporten fra Den globale kommission for klimatilpasning her.

Om Den globale kommission for klimatilpasning
Den globale kommission for klimatilpasning arbejder for at inspirere statsledere, regeringer, civilsamfund, virksomheder, investorer og andre aktører til at forholde sig til de ødelæggende konsekvenser af klimaforandringerne. Kommissionen består af 34 kommissærer fra 20 lande.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.