Nu får PKA’s medlemmer mere ud af pensionen

Fra starten af april ruller PKA aldersopsparing ud til sine 190.000 indbetalende medlemmer. For langt størstedelen betyder det, at de får mere ud af pensionen og bliver modregnet mindre i de offentlige ydelser, når de går på pension.

En stor del af PKA’s medlemmer kan se frem til at få mere ud af pensionen, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Over de kommende måneder ruller PKA aldersopsparing ud til sine medlemmer, så det fremadrettet automatisk bliver en del af de indbetalende medlemmers pensionsløsninger.

Hvad det konkret betyder for den enkeltes pension, varierer fra medlem til medlem, men beregninger fra PKA viser, at et 25-årigt medlem, der indbetaler til aldersopsparingen hele livet, som pensionist vil få en indtægt, der årligt er ca. 14.400 kr. større før skat, end hvis medlemmet ikke benyttede sig af muligheden.

”Vi vurderer, at der vil være en økonomisk gevinst at hente for helt op til 90 procent af vores medlemmer. Derfor har vi valgt, at ordningen bliver slået til for næsten alle indbetalende medlemmer, så vi er sikre på, at de ikke risikerer at gå glip af muligheden,” fortæller medlemschef i PKA Britt Brandum.

Over de kommende måneder vil alle 190.000 indbetalende medlemmer i PKA blive orienteret om ændringen via deres e-Boks.

”Som medlem behøver du ikke foretage dig noget, før du hører fra os om ændringen i din ordning. Herefter har du så mulighed for selv at tage et tjek af, hvad aldersopsparingen betyder for din pension, og hvordan du bør forholde dig,” fortæller Britt Brandum.

For et mindretal af PKA’s medlemmer kan det være en fordel at vælge aldersopsparing fra. F.eks. hvis medlemmet betaler topskat, eller én i medlemmets husstand i dag modtager offentlige ydelser, der er afhængige af indkomsten.

”Der gør vi en grundig indsats for at finde frem til dem, der måske ikke har fordel af aldersopsparingen, og så rådgiver vi dem om, hvordan de kan vælge det fra,” fortæller Britt Brandum.

Reglerne for aldersopsparingen blev ændret, da Regeringen sammen med Dansk Folkeparti vedtog en ny pensionsreform i 2017. Formålet var at mindske samspilsproblemerne, som opstår, når privat opsparet pension modregnes i de offentlige ydelser.

De nye regler trådte i kraft i 2018. De betyder bl.a., at man nu kan betale væsentligt mere ind til aldersopsparingen i de sidste år, før man går på pension, hvor modregningsproblemet ofte er størst.

Man får ikke fradrag for sin indbetaling til aldersopsparing. Til gengæld er pensionen skattefri, når de bliver udbetalt, og de påvirker ikke de offentlige ydelser som f.eks. folkepensionens tillæg. På bundlinjen giver det derfor mere udbetalt i samlet pension for rigtig mange danskere.

 

Fakta: Hvad er aldersopsparing?

  • Aldersopsparing er en opsparingsform, som er kendetegnet ved, at der ikke er fradrag for indbetalinger, men til gengæld er udbetalinger skattefri og indgår ikke i beregningen af offentlige ydelser, som f.eks. Folkepensionens tillæg
  • I Pensionsreformen blev det besluttet, at der fremover kan indbetales 48.000 kr. efter skat på en aldersopsparing, hvis man har mindre end fem år til sin folkepensionsalder. For personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen kan der indbetales 5.200 kr. efter skat.
  • Med de ændrede regler i Pensionsreformen, giver brugen af aldersopsparing mulighed for at mindske de såkaldte samspilsproblemer, da man kan indbetale til en pension, som ikke modregnes i de offentlige ydelser

 

Fakta: Hvad gør PKA?

  • Fra 1. marts 2019 får alle nye medlemmer i PKA en ordning med aldersopsparing.
  • Fra 1. april 2019 får eksisterende indbetalende medlemmer med en ordning i PKA automatisk aldersopsparing med en årlig indbetaling tilpasset indbetalingsgrænserne i lovgivningen.
  • PKA sender information til alle medlemmer, der er påvirket af ændringen via e-Boks, og vi rådgiver medlemmerne om, hvordan de bør forholde sig.
  • Alle medlemmer har mulighed for at vælge løsningen fra, hvis de ikke ønsker at have aldersopsparing som en del af deres pensionsordning.

 

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.