Fortsat høj rente til PKA’s medlemmer i 2020

På trods af rentefald til et historisk lavt niveau og fremadrettet usikkerhed på finansmarkederne kan PKA’s medlemmer også i 2020 glæde sig over en høj kontorente.

PKA har i 2019 præsteret høje investeringsafkast, og sammen med pensionskassernes gode økonomi, betyder det, at PKA også næste år kan give medlemmerne en af markedets højeste faste forrentninger af pensionerne. Det er med til at sikre medlemmerne en stabil og forudsigelig udvikling i deres pensioner.

PKA har valgt at fastsætte kontorenten til 5 % i 2020. Det er en ændring fra 2019, hvor kontorenten var 7 %. Ændringen sker blandt andet på baggrund af udviklingen på finansmarkederne, der ser mere usikker ud fremadrettet, og vi forventer derfor, at investeringsafkastet vil falde i de kommende år.

De historisk lave renter betyder samtidig, at PKA skal sætte flere penge til side til udbetaling af pensioner til medlemmerne i fremtiden.

”Vores hovedfokus er at levere stabile og forudsigelige pensioner til vores medlemmer, uanset hvor lang tid de har til pensionstidspunktet. I år med høje afkast lægger vi penge til side til år med lavere afkast, og derfor kan vores medlemmer glæde sig over en af branchens højeste kontorenter i 2020 på trods af, at vi nu går ud af et år med ekstremt lave renter, og vi ser ind i en tid med usikre markeder,” fortæller adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

Samlet set betyder forrentningen på 5 %, at PKA udlodder mere end 9 mia. kr. til medlemmerne i 2020.

Lang årrække med høj kontorente
Det er medlemmerne, der ejer PKA, og i efteråret 2017 hævede PKA kontorenten til 7 % for at lade tidligere års overskud gå tilbage til medlemmerne. Og i både 2018 og 2019 kunne vi fastholde kontorenten på 7 % på trods af negative afkast på markederne i 2018.

”Jeg mener, at vi rammer det rigtige niveau med en kontorente på 5 % i 2020. Vi sikrer nemlig både stigende pensioner til medlemmerne, og at pensionskassen har økonomisk råderum til at føre den rigtige investeringsstrategi,” siger Peter Damgaard Jensen.

De seneste år har PKA samtidig gjort det billigere at spare op ved at effektivisere administrationen af pensionsordningen. I 2019 reducerede vi de årlige administrationsomkostninger til 355 kr. pr. medlem, og i 2020 falder de yderligere til 345 kr. pr. medlem.  

Et typisk 43-årigt medlems årlige pension er således steget med 29.000 kr. siden 2015. Stigningen er afhængig af individuelle forhold, og derfor har nogle medlemmer oplevet en højere og andre en mindre stigning.

Kontorenterne i PKA’s pensionskasser i 2020:

  • 5 % før skat i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer, Pensionskassen for Sundhedsfaglige og Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale.
  • 3,54 % før skat for medlemmer med et betinget garantiniveau og 2,36 % før skat for medlemmer med et ubetinget garantiniveau i Pensionskassen for Farmakonomer.
  • 1,5 % før skat for medlemmer i PKA+.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.