Skatteaftale gør pensionsopsparing attraktivt

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i går en skatteaftale, der gør det mere attraktivt at spare op til pension. Sådan lyder bedømmelsen fra PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen.

”Det er en god aftale, der er indgået. Det er positivt, at det med det nye pensionsfradrag i højere grad kan betale sig for PKA’s medlemmer at spare op til pensionen,” siger Peter Damgaard Jensen om den nye skatteaftale, der i går blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Med den nye skatteaftale indføres et ekstra skattefradrag på 3,1 pct. ved pensionsindbetalinger, der sker tidligere end 15 år før pensionsalderen. Derefter øges fradraget til 8,2 pct. Fradragene gives for indbetalinger op til 70.000 kr.

Dertil kommer, at pensionsopsparing kan medregnes i grundlaget for beskæftigelsesfradraget, og at maksimum forhøjes fra 37.400 kr. til 38.400 kr.  

For PKA’s medlemmer betyder det ekstra skattefradrag for pensionsindbetalinger, at de får et større rådighedsbeløb, mens de sparer op. Et PKA-medlem med mindre end 15 år til folkepensionsalderen, og et pensionsbidrag på 50.000 kr., kan se frem til et øget rådighedsbeløb på ca. 3.800 kr.

Første del om aldersopsparing vedtaget 2017
Skatteaftalen er en del af regeringens tiltag mod at mindske samspilsproblemerne, som opstår, når privat opsparet pension modregnes i de offentlige ydelser. Første del af pensionsreformen blev vedtaget i Folketinget sidste år. Elementerne i aftalen, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti indgik den 20. juni 2017, indbefatter blandt andet, at indbetalingsgrænsen på en aldersopsparing, som ikke modregnes i de offentlige ydelser, forhøjes til 46.000 kr. for personer, som har under 5 år til folkepensionsalderen.

For personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen sænkes indbetalingsgrænsen til 5.100 kr. For medlemmer med mere end fem år til pension, vil man fortsat kunne spare mere end 5.100 kr. supplerende op på livrente eller ratepension.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.