Rapport: PKA’s klimastrategi blandt verdens førende

Den internationale tænketank Asset Owners Disclosure Project (AODP), der rangerer verdens største internationale investors håndtering af klimarisici, har i en ny rapport fremhævet PKA, som eneste danske selskab, blandt de førende på dette område.

I rapporten ”Wining Climate Strategies” fra den internationale tænketank Asset Owners Disclosure Project (AODP) bliver PKA’s strategi på klimaområdet fremhævet til at være blandt de førende i verden.
I rapporten, der er baseret på dybdegående interviews med 22 førende internationale investorer, bliver PKA’s aktive ejerskab, herunder stemmeplatform, klimainvesteringer og frasalg af sorte energier positivt omtalt – ikke mindst PKA’s seneste ekskludering af 35 olie- og gasselskaber i april bliver særligt fremhævet.

AODP er også meget imponeret over PKA’s aktive medlemsdemokrati, der ifølge rapporten sikrer en to-vejs kommunikation mellem PKA og de godt 500 delegerede og giver de delegerede medlemmer en direkte mulighed for at påvirke direktionen og bestyrelsen i væsentlige sager – herunder klimarelaterede problemstillinger.

PKA er det eneste danske selskab, der optræder i rapporten, og adm. direktør Peter Damgaard Jensen er meget tilfreds med den internationale anerkendelse af PKA’s strategi og tilgang til aktivt ejerskab.

”Det understreger, at kombinationen med at investere grønt, ekskludere de værste CO2-syndere og samtidig forsøge at påvirke selskaber i en mere klimavenlig retning vækker international genklang. Men jeg er især glad og stolt over, at PKA får anerkendelse for vores aktive medlemsdemokrati – hvis vores medlemmer ikke for mange år siden havde bakket op om, at vi via vores investeringer både skal sikre et godt afkast og gøre en positiv forskel, så var PKA ikke der, hvor PKA er i dag,” understreger Peter Damgaard Jensen.

Det er ikke kun internationalt PKA får anerkendelse. I april måned blev PKA af Verdensnaturfonden, WWF, kåret til Danmarks bedste klimainvestor. Det er fjerde år i træk, PKA er helt i top i WWF’s undersøgelse.

Læs rapporten fra Asset Owners Disclosure Project (AODP) her

Om PKA
• PKA har investeringer i fem havvindmølleparker og en landvindmøllepark, der leverer grøn strøm til ca. 2,5 mio. husstande. I alt har PKA investeret ca. 20 mia. kr. i klimarelaterede projekter. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer, svarende til ca. 30 mia. kr.
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har en samlet formue på 275 mia. kr.
• PKA har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.