PKA’s markedsrente i top

I det første kvartal efter indførelsen af markedsrente for nye kundegrupper, ligger PKA helt i top blandt sammenlignelige selskaber. Vores investeringsstrategi klarer sig også godt i modvind, fastslår investeringsdirektør.

2018 har hidtil været præget af nervøsitet på finansmarkederne og frygt for en global handelskrig, hvilket har gjort det udfordrende at skabe gode afkast til pensionsopsparerne. På trods af det, har PKA’s nye markedsrenteprodukt leveret tilfredsstillende resultater, der placerer PKA helt i top i 1. kvartal sammenlignet med andre selskaber.

En typisk kunde med middel risiko og 20 år til pension har i årets første tre måneder opnået et afkast på minus -0,7%. Tilsvarende med lav risiko og høj risiko lyder afkastet på henholdsvis -0,4% og -1,1%.

”Vi er ganske tilfredse med resultatet, selvom vi selvfølgelig gerne ville have haft et positivt afkast. Men set i lyset af den voldsomme uro på de finansielle markeder, så viser vores portefølje sin styrke – også i modvind. Infrastruktur, private Equity, absolut afkast og ejendomme er investeringer, der er robuste, når resten af finansmarkederne ikke er det,” understreger investeringsdirektør i PKA, Michael Nellemann Pedersen.

PKA`s gennemsnitsrente, som 300.000 medlemmer har deres pension i, har ligeledes klaret sig godt i første kvartal med et afkast på -0,4%:

”Vores investeringsportefølje er ens for de to produkttyper, og vores medlemmer på gennemsnitsrente har en solid og velkonsolideret pensionsopsparing, der gør, at vi i PKA forventer at kunne forrente pensionerne med 7% til 2021,” siger Michael Nellemann Pedersen.

Fakta om resultater for 1. kvt. 2018:
Børsnoterede aktier -2,7%
Unoterede aktier 2,2%
Nominelle obl.  0,2%
Kredit  1,0%
Ejendomme  1,0%
Infrastruktur  2,0%

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk

Som besøgende på siden accepterer du automatisk, at vi bruger cookies. Vi bruger primært cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til statistik. Du kan læse om vores cookiepolitik.

Luk