PKA’s markedsrente i top

I det første kvartal efter indførelsen af markedsrente for nye kundegrupper, ligger PKA helt i top blandt sammenlignelige selskaber. Vores investeringsstrategi klarer sig også godt i modvind, fastslår investeringsdirektør.

2018 har hidtil været præget af nervøsitet på finansmarkederne og frygt for en global handelskrig, hvilket har gjort det udfordrende at skabe gode afkast til pensionsopsparerne. På trods af det, har PKA’s nye markedsrenteprodukt leveret tilfredsstillende resultater, der placerer PKA helt i top i 1. kvartal sammenlignet med andre selskaber.

En typisk kunde med middel risiko og 20 år til pension har i årets første tre måneder opnået et afkast på minus -0,7%. Tilsvarende med lav risiko og høj risiko lyder afkastet på henholdsvis -0,4% og -1,1%.

”Vi er ganske tilfredse med resultatet, selvom vi selvfølgelig gerne ville have haft et positivt afkast. Men set i lyset af den voldsomme uro på de finansielle markeder, så viser vores portefølje sin styrke – også i modvind. Infrastruktur, private Equity, absolut afkast og ejendomme er investeringer, der er robuste, når resten af finansmarkederne ikke er det,” understreger investeringsdirektør i PKA, Michael Nellemann Pedersen.

PKA`s gennemsnitsrente, som 300.000 medlemmer har deres pension i, har ligeledes klaret sig godt i første kvartal med et afkast på -0,4%:

”Vores investeringsportefølje er ens for de to produkttyper, og vores medlemmer på gennemsnitsrente har en solid og velkonsolideret pensionsopsparing, der gør, at vi i PKA forventer at kunne forrente pensionerne med 7% til 2021,” siger Michael Nellemann Pedersen.

Fakta om resultater for 1. kvt. 2018:
Børsnoterede aktier -2,7%
Unoterede aktier 2,2%
Nominelle obl.  0,2%
Kredit  1,0%
Ejendomme  1,0%
Infrastruktur  2,0%

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.