PKA’s direktør skal repræsentere Danmark i ny international klimakommission

Danmark bliver medarrangør af den nye Global Commission on Adaptation, som lanceres i dag i den hollandske by Haag. PKA’s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen er udpeget som Danmarks repræsentant i kommissionen.

Det hollandske initiativ skal sætte fokus på global klimatilpasning og præsenterer konkrete løsninger blandt andet for, hvordan man bedst muligt inddrager den private sektor.

Tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon står i spidsen for initiativet, som også har Bill Gates og CEO Kristalina Georgieva fra Verdensbanken med på holdet.

Udenrigsministeriet har valgt PKA’s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen som Danmarks repræsentant i kommissionen.

”Jeg er glad for at være udpeget som Danmarks kommissær, og jeg ser frem til at bringe mine erfaringer fra PKA ind i kommissionens arbejde. Et stærkt samarbejde og udveksling af viden, kapital og teknologi mellem den offentlige og private sektor er afgørende for, at vi som samfund kan få skabt en mere bæredygtig fremtid og få bremset konsekvenserne af klimaforandringerne. Det håber jeg, at den nye kommissions arbejde vil bidrage til,” siger Peter Damgaard Jensen.

Klimatopmøde i 2019 bliver omdrejningspunkt
Blandt kommissionens vigtigste opgaver er at udarbejde en rapport til FN’s klimatopmøde i september 2019 samt at støtte implementeringen af de forpligtelser, som indgås på topmødet. Kommissionen vil facilitere dialog på tværs af landegrænser blandt repræsentanter fra den private sektor, civilsamfundet, vidensinstitutioner og stater. For det tværgående samarbejde er en forudsætning for at kunne handle effektivt ifølge minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs.

”Klimatilpasning er en global udfordring, som kræver samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser. Det er i vores alles interesse at støtte arbejdet for at finde og ikke mindst finansiere konkrete løsninger, der kan hjælpe befolkninger med at handle her og nu. Derfor støtter Danmark Global Commission on Adaptation,” lyder det fra Ulla Tørnæs.

Ansvarlige investeringer fører til bedre pensioner
PKA har sammen med medlemmerne i en årrække arbejdet for at bidrage til en bæredygtig og ansvarlig udvikling. Blandt andet ved at investere milliarder i klimaprojekter, bæredygtige ejendomme og i at bidrage til vækst i udviklingslande.

”Det er et område, vi har stort fokus på i PKA. Først og fremmest fordi vi har en klippefast tro på, at det er sådan, vi bedst passer på vores medlemmers penge. Vi mener, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne og i sidste ende bedre pensioner til vores medlemmer,” siger Peter Damgaard Jensen.

Foruden direktørposten i PKA er Peter Damgaard Jensen også formand for The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), en europæisk sammenslutning af investorer, der arbejder med klimadagsordenen.

Fakta

  • PKA har investeringer i fem havvindmølleparker og en landvindmøllepark, der leverer grøn strøm til ca. 2,2 mio. husstande. I alt har PKA investeret ca. 19 mia. kr. i klimarelaterede projekter. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10 % af de samlede investeringer, svarende til ca. 30 mia. kr.
  • PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har en samlet formue på 275 mia. kr.
  • PKA har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

Læs pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.