PKA opdeler PKA AIP i to selvstændige selskaber

PKA’s enhed for alternative investeringer, PKA AIP, bliver opdelt i to selvstændige selskaber - PKA AIP Private Funds og AIP Infrastructure. Samtidig øges investeringsrammen og andre investorer inviteres ombord.

PKA AIP har siden 2012 varetaget PKA’s alternative investeringer i form af private equity/infrastrukturfonde og direkte infrastruktur såsom investeringer i energi, transport- og teleinfrastruktur.

Resultaterne har været solide og yderst konkurrencedygtige. Siden opstarten i 2012 har PKA via PKA AIP investeret knap 40 mia. kr. med et årligt afkast op til 18 pct.

AIP deles nu i to selvstændige selskaber: PKA AIP Private Funds og AIP Infrastructure med hver deres ledelse.
Managing Partner for PKA AIP Private Funds bliver Anette Eberhard, nuværende CEO for EKF Danmarks Eksportkredit. Managing Partner for AIP Infrastructure bliver Kasper Hansen, der har været ansat i PKA AIP siden 2016 med ansvar for direkte infrastrukturinvesteringer.

”De to investeringsområder er forskellige på en række områder – både hvad angår markedsdynamikker og forskelligartede krav til medarbejderprofiler og -kompetencer. Det er grunden til, at PKA AIP opdeles i to selvstændige selskaber,” siger investeringsdirektør i PKA, Michael Nellemann Pedersen.

Øger investeringsramme
PKA vil øge sin investeringsramme de kommende tre år og forventer at investere 18-20 mia. kr. via Private Funds og minimum 10 mia. kr. til infrastrukturinvesteringer.

”PKA har opnået fremragende resultater på de alternative investeringer i en del år, og det skyldes i høj grad PKA AIP. Med etablering af den nye struktur, ansættelsen af Anette Eberhard og Kasper Hansen som ansvarlige for henholdsvis private fonde og direkte infrastruktur, er grundlaget skabt for, at PKA AIP også fremover vil opnå flotte resultater til glæde for PKA’s medlemmer. Jeg ser frem til at følge selskabernes fortsatte udvikling,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Andre investorer inviteres ombord
Med etableringen af de to selskaber åbnes der samtidig op for, at andre institutionelle investorer, der ønsker at skabe en portefølje af langsigtede investeringer med en attraktiv afkast/risiko profil, kan deltage i de partnerskaber, der hermed skabes.

”Jeg ser frem til sammen med teamet at bygge videre på den succesfulde platform, der er etableret over de seneste 6 år, og fortsætte den markante udvikling af AIP for at indfri de betydelige investeringsambitioner. Vi vil fortsætte med at eksekvere på den veletablerede strategi med henblik på at skabe gode, stabile afkast til gavn for PKA og fremtidige investorer,” siger Kasper Hansen.

Den nye på AIP-holdet, Anette Eberhard, ser frem til de nye udfordringer:

”PKA AIP Private Funds teamet har dokumenteret attraktive afkast gennem en velgennemtænkt investeringsstrategi. Jeg ser frem til at videreudvikle investeringsstrategien og organisationen med min kommercielle og ledelsesmæssige erfaring fra EKF, så vi sammen kan levere det bedst mulige afkast.”

Fakta:
PKA’s enhed for alternative investeringer bliver opdelt i to selvstændige selskaber - PKA AIP Private Funds og AIP Infrastructure.

- AIP Infrastructure ejes 50/50 af PKA og partnere. Infrastrukturinvesteringsteamet fortsætter i det nye selskab, under ledelse af Managing Partner Kasper Hansen, med uændret fokus på direkte infrastruktur i form af eksempelvis energiproduktion, lagring og distribution, vand, transport- og telekommunikationsaktiver mv.
Teamet kommer til at bestå af ca. 20 medarbejdere fordelt på investerings- og asset management teams, samt finans og support.

- PKA AIP Private Funds ejes 100% af PKA under ledelse af Managing Partner Anette Eberhard,  partner Brian Schwartz og partner Nishandan Ganesalingam. Private Funds vil også fremadrettet fokusere på investeringer i private equity og infrastruktur fonde, samt co-investeringer med kapitalfonde.
Investeringsteamet forventes udvidet til ca. 10 investeringsmedarbejdere.

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.