PKA kåret til Europas bedste institutionelle investor

PKA’s strategi for innovative investeringer er netop blevet udpeget til at være den bedste i Europa.

I kølvandet på finanskrisen satte PKA sig for i 2011 at gøre pensionsselskabet mere robust og modstandsdygtige over for nye økonomiske nedture og finde andre indtægtskilder end aktier. Det resultat er netop blevet belønnet af det internationale magasin EQDerivatives, der har kåret PKA til at være Europas bedste institutionelle investor.

I begrundelsen for at tildele PKA prisen siger medstifter og direktør hos magasinet EQDerivatives Robert McGlinchey:

“PKA er en af de førende institutionelle investorer i Norden. PKA har leveret en konsistent performance inden for Absolut Afkast Strategier, og anses globalt for at være førende inden for blandt andet handel af volatilitet.”

PKA har siden 2011 tjent 10,1 mia. kr. på absolut afkast porteføljen, hvilket set i forhold til et langsigtet aktieafkast på 7% er yderst tilfredsstillende.

Chief Portfolio Manager hos PKA, Søren Grooss, er glad for anerkendelsen:

”I 2011 søsatte PKA et projekt, der omdannede PKA’s klassiske aktieportefølje til en portefølje bestående af langt flere indtægtskilder, som kan generere afkast, når aktier ikke leverer positive afkast. I perioder med høje aktieafkast, vil den omdannede portefølje ikke være markant bedre end den klassiske. Men når aktier enten bevæger sig sidelæns eller falder over længere perioder, vil de mange indtægtskilder skabe et mere robust afkast, som kommer vores medlemmer til gavn,” fastslår Søren Grooss.

Siden 2009 har de globale aktiemarkeder gennemlevet markante stigninger, hvilket har fået mange investorer til at sætte spørgsmålstegn ved, hvornår aktiefesten slutter.

”PKA’s nye investeringstilgang er i denne henseende endnu mere værdifuld givet den større risiko og afkastspredning. Det mener vi er den mest ansvarsfulde måde at agere på,” siger Søren Grooss.

Yderligere information
Senior presse- og kommunikationsrådgiver, Michael Dam Andreasen, 3113 2310, dam@pka.dk 

Om PKA
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.