PKA forhøjer økonomisk hjælp under ressourceforløb

PKA forhøjer økonomisk hjælp under ressource- eller jobafklaringsforløb til 100.000 kr. for at give medlemmer under sygdom en økonomisk håndsrækning.

Siden 2016 har PKA’s medlemmer kunnet få økonomisk hjælp fra pensionskassen, hvis de er i ressource- eller jobafklaringsforløb. Ydelsen blev i første omgang sat til 75.000 og siden forhøjet til 80.000 kr. Bliver medlemmer tilkendt et ressource- eller jobafklaringsforløb på minimum et år, kan de få udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 80.000 kr. fra deres forsikringsdækning – kaldet Sum ved ressourceforløbsydelse.

Nu hæver bestyrelserne i PKA-pensionskasserne summen yderligere til 100.000 med virkning fra januar 2019 for at skabe yderligere tryghed og økonomisk sikkerhed under sygdom.

”Medlemmerne går væsentlig ned i indkomst, når de modtager ressourceforløbsydelse, og det presser deres privatøkonomi. Den problemstilling har bestyrelserne løbende drøftet og været meget opmærksomme på, og derfor hæver vi summen til 100.000 kr. På den måde kan medlemmer på ressourceforløbsydelse få økonomisk hjælp uden at blive modregnet i den offentlige ydelse,” understreger medlemsdirektør i PKA, Tomas Frydenberg.

Sum ved ressourceforløbsydelse er en konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, der har medført, at medlemmer typisk ikke tilkendes førtidspension uden først at gennemgå et ressource- eller jobafklaringsforløb. Forløbene varer typisk mindst 1 år, og i perioden er medlemmerne på ressourceforløbsydelse.

Engangsbeløb modregnes ikke
Udfordringen er, at løbende udbetalinger bliver modregnet i den offentlige ydelse. Derfor har det været vigtigt at finde en model, hvor den økonomiske hjælp fra PKA ikke bliver modregnet i ressourceforløbsydelsen, da det ikke vil give nogen reel økonomisk hjælp. Engangsbeløb modregnes ikke i den offentlige ydelse.

PKA havde helst set en varig politisk løsning, men da der ikke var udsigt til nogen løsning, så er en engangssum den eneste måde at hjælpe medlemmer under ressource- eller jobafklaringsforløb på.

”Det er vigtigt, at vi skaber en rimelig økonomisk tryghed under sygdom og samtidig sikrer en god pension. På grund af modregningsreglerne ville vi skulle bruge en stor del af den løbende alderspension for at give en reel økonomisk hjælp under ressource- eller jobafklaringsforløb. Men problemet er, at de penge så vil mangle til forsørgelsen i pensionistlivet,” siger Tomas Frydenberg

Om Sum ved ressourceforløbsydelse
• Ved tilkendelse af ressource- eller jobafklaringsforløb af minimum et års varighed kan PKA-medlemmer få udbetalt Sum ved ressourceforløbsydelse svarende til 100.000 skattefrit. Udbetaling er en del af Sum ved førtidspension. Får medlemmer tilkendt førtidspension udbetales yderligere 100.000 kr. skattefrit.
• Kommer medlemmer tilbage på arbejdsmarkedet efter ressource- eller jobafklaringsforløb, skal medlemmer ikke betale de 100.000 kr. tilbage. 

Du har fravalgt funktionelle cookies. Derfor er chat ikke muligt. Hvis du ønsker at chatte med vores rådgivere, skal du acceptere funktionelle cookies. Du kan tilvælge "Funktionelle cookies" ved at klikke på denne boks.

Vær opmærksom på, at du vælger hele kategorien "Funktionelle cookies" til. Således kan der være andre cookies end udelukkende dem til chat.