PKA ekskluderer 35 olieselskaber

PKA har netop besluttet at ekskludere 35 olieselskaber ud fra en finansiel og klimamæssig betragtning. I alt har PKA ekskluderet 40 olie- og gasselskaber og 70 kulselskaber. Nu sætter PKA fokus på bilindustrien.

I lyset af Paris-aftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på to grader frem mod år 2100 har PKA afdækket 62 olie- og gasselskabers klimatiltag. Konsekvensen er, at PKA har besluttet at ekskludere 35 af de 62 selskaber, fordi PKA vurderer, at selskaberne ikke tager de fornødne initiativer for at leve op til Paris-aftalen. Yderligere er 15 af selskaberne sat på observationslisten med henblik på at forsøge at påvirke dem i en mere klimavenlig retning, og 12 selskaber bliver i investeringsuniverset.

PKA fik sidste år udarbejdet en rapport, der viser, hvad Paris-aftalen og stigende fokus på vedvarende energi vil betyde for efterspørgslen efter olie i 2035. Rapporten fra Carbon Tracker vurderede, at den globale efterspørgsel efter olie kan falde med op mod 23 pct. over de næste 15 år, og at det vil presse olieprisen ned.

”På den baggrund har vi nu undersøgt om disse 62 selskaber, der hører til blandt de største i verden, har det rigtige ledelsesmæssige fokus på Paris-aftalen i sine investeringer og i sine forventninger til fremtidig indtjening på olie. Har de ikke det, er de ikke interessante investeringer,” siger PKA’s adm. direktør Peter Damgaard Jensen.

Fokus på bilindustrien
Ekskluderingerne af olie- og gasselskaber skal ses forlængelse af PKA’s initiativ på kulområdet, der har resulteret i, at PKA har ekskluderet 70 selskaber.

”De nye ekskluderinger er den foreløbige kulmination på PKA’s klimarejse, der fra start har været bundet op på at skabe gode afkast og gøre en positiv forskel. Den begyndte i 2011 med den første havvindmølleinvestering, og i dag har vi knap 20 mia. kr. investeret i klimaprojekter. Siden ekskluderede vi visse kulselskaber og forsøgte at påvirke andre i en mere grøn retning, hvilket vi har haft succes med,” siger Peter Damgaard Jensen og tilføjer:

”Nu er turen helt naturligt kommet til olie- og gasselskaberne, som har krævet en mere indgående tilgang end på kulområdet,” siger Peter Damgaard Jensen og understreger, at PKA ikke stopper rejsen her med henvisning til, at pensionsselskabet fremover vil have fokus på bilindustrien.

Det vurderes af det Internationale Energiagentur, at der skal være 600 millioner el- og hybridbiler på gaderne i 2040 for at indfri Paris-aftalen. Dette står i kontrast til de i dag ca. to millioner el- og hybridbiler, og udledningen fra biler og lastbiler udgør i dag ca. 16% af de globale udledninger af CO2.

”En effektiv omstilling af transportsektoren er afgørende for at indfri Paris-aftalen. Og bilproducenter, som ikke investerer i udviklingen af el- og hybridbiler vil udgøre en finansiel risiko, idet elbiler i takt med den teknologiske udvikling på sigt vil være mere attrakive for forbrugerne. Så i PKA vil vi have samme kritiske tilgang til bilindustrien, som vi har på kul- og olieområdet,” fastslår Peter Damgaard Jensen.

Helt aktuelt har Verdensnaturfonden, WWF, netop kåret PKA til at være den bedste dan-ske klimainvestor. Det er fjerde år i træk, at PKA er helt i top i WWF’s undersøgelse. Læs mere her

Fakta:
PKA besluttede i 2017 at indlede dialog med en række olie- og gasselskaber for at af-dække selskabernes klimastrategi og de heraf afledte finansielle risici. I dialogen med selskaberne har PKA arbejdet ud fra en metodik til at analysere hvert selskabs håndtering af klimarisici.

Metoden indeholder følgende elementer:

1. Håndtering af klimarisici: en analyse af hvert selskabs ledelses håndtering af de klimarelaterede risici, klimarelaterede initiativer og selskabets respons på investorernes forventninger.

2. Overensstemmelse med Paris-aftalen: en analyse af hvert selskabs klimarelaterede initiativer i tråd med Paris-aftalen.

3. Villighed til dialog: en analyse af hvert selskabs åbenhed over for dialog omkring investorernes klimarelaterede og finansielle bekymringer, herunder i hvilket omfang selskabet har reageret på PKA’s henvendelser.

Ud fra denne metode er de 62 analyserede selskaber blevet rangeret.

Læs mere om PKA’s ansvarlige investeringer her

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.