Ny fond på fire mia. kr. skal bidrage til FN’s verdensmål i udviklingslande

PKA og fem andre pensionsselskaber og IFU har i dag underskrevet en aftale om at etablere Danish SDG Investment Fund, der skal bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål i udviklingslande og fremme salget af dansk know-how og teknologi.

I dag har pensionsselskaberne PKA, PensionDanmark, PFA, ATP, JØP/DIP og PenSam sammen med IFU underskrevet en aftale om at etablere Danish SDG Investment Fund, der er en del af den danske indsats for FN’s 17 verdensmål.
Det foreløbige kapitaltilsagn er på 4,1 mia. kr., heraf 400 mio. kr. fra PKA, og det forventes, at fonden vil bidrage til investeringer for omkring 30 mia. kr. i udviklingslande.

”Vi har tidligere investeret i to andre fonde med IFU, så vi har et rigtigt godt samarbejde. Denne nye fond er helt i tråd med PKA’s investeringsstrategi, hvor vi udover et godt afkast meget gerne vil gøre en positiv forskel. Det har vi i en del år haft fokus på inden for klima, hvor vi nu har investeret 20 mia. kr. i bl.a. seks vindmølleparker, der leverer grøn strøm til 2,5 mio., husstande,” siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Danish SDG Investment Fund er et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og pensionsselskaber går sammen om at løse en væsentlig samfundsudfordring. Fonden er dermed et innovativt svar på, hvordan Danmark kan bidrage til at øge de private investeringer i udviklingslande, hvilket er en af forudsætningerne for at realisere verdensmålene frem mod 2030.

”Verdensmålsfonden kan betyde nye, bæredygtige investeringer på helt op til 30 mia. kr. i verdens fattigste lande. Verdensmålsfonden er et konkret eksempel på paradigmeskiftet i dansk udviklingssamarbejde - vi kan ikke indfri verdensmålene og løfte mennesker ud af fattigdom uden private investeringer. De danske pensionsselskabers deltagelse i verdensmålsfonden viser stort lederskab og globalt ansvar. Den private sektors potentiale i udviklingslandene er enorm og kan resultere i jobs, uddannelse og et bedre liv for mange mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Jeg er enormt glad for aftalen,” siger minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V).

Fonden skal skabe et solidt afkast til investorer
Det foreløbige kapitaltilsagn til Danish SDG Investment Fund er på 4,1 mia. kr. De seks pensionsselskaber bidrager med i alt 2,4 mia. kr., IFU bidrager med 1,65 mia. kr. og en mindre privat investor med 80 mio. kr. Det er målsætningen at rejse yderligere omkring én mia. kr. i en såkaldt second closing.  

Danish SDG Investment Fund vil investere aktiekapital i selskaber i Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa. Det vil ske i samarbejde med dansk erhvervsliv, der har stærke kompetencer, viden og teknologier indenfor en række af de strategiske sektorer, som understøtter realiseringen af verdensmålene. Fonden vil blive drevet på markedsmæssige vilkår og skal sikre investorerne et konkurrencedygtigt afkast.

Stor opbakning fra Afrika
En stor del af den nye fonds fremtidige investeringer forventes gennemført i Afrika, og derfor er der stor opbakning og ros til det danske initiativ fra den ghanesiske udenrigsminister.

”Ghana vil gerne rose Danmark for at lancere en verdensmålsfond. Når vi investerer i hinandens lande bliver verden til et bedre og rigere sted,” siger Shirley Ayorkor Botchwey, udenrigsminister i Ghana.

Danish SDG Investment Fund skal forvaltes af IFU, der i samarbejde med flere end 900 danske virksomheder har investeret i over 1.250 selskaber i mere end 100 udviklingslande. Den nye fond vil som IFU medvirke til at mobilisere yderligere kapital i de enkelte selskaber i udviklingslandene, og de samlede investeringer forventes derfor at blive på omkring 30 mia. kr. 

Aftalen om Danish SDG Investment Fund blev underskrevet i FN Byen med UNDP som vært.

 Om PKA
• FN’s 17 verdensmål skal sikre en global bæredygtig udvikling og bl.a. udrydde fattigdom og sult, sikre grøn energi og anstændige jobs. PKA har særligt fokus på, at investeringerne og det aktive ejerskab bidrager til syv af målene.
• PKA har investeringer i fem havvindmølleparker og en landvindmøllepark, der leverer grøn strøm til ca. 2,5 mio. husstande. I alt har PKA investeret ca. 20 mia. kr. i klimarelaterede projekter. Ambitionen er, at denne type af investeringer i 2020 udgør 10% af de samlede investeringer, svarende til ca. 30 mia. kr.
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har en samlet formue på 275 mia. kr.
• PKA har 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.

 

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.