Mulig overtrædelse af konkurrencereglerne i forbindelse med konkret samarbejde med Danica

Tidligere på året gik PKA ind i et konkret produktionssamarbejde med Danica om at give et konkurrencedygtigt tilbud på en firmapensionsordning. Det gjorde PKA først og fremmest, fordi produktionssamarbejdet og en eventuel tilgang af nye medlemmer kunne komme PKA’s medlemmer til gode.

PKA har kun budt på de overenskomstansatte HK’eres pensionsordning i den pågældende virksomhed, mens Danica har budt på ledernes pensionsordning i den pågældende virksomhed. PKA kan og vil ikke byde på ledernes pensionsordning, da det i dette konkrete tilfælde var en forudsætning, at man kunne tilbyde avancerede, banklignende produkter – noget som PKA ikke har.

Konkurrencemyndighederne har undersøgt samarbejdet og er nået frem til, at der kan være et problem i forhold til konkurrencereglerne.

”Vi er naturligvis meget ærgerlige over den her sag. Såfremt vi har overtrådt konkurrencereglerne, er der ikke på nogen måde tale om en bevidst handling. Tværtimod var det fra starten vores vurdering, at det var helt lovligt at afgive et fælles bud, siger Tomas Frydenberg, medlemsdirektør i PKA.

Han understreger, at PKA i hele processen har været åbne omkring produktionssamarbejdet både overfor kunden, offentligheden og myndighederne.

”Vi har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at vi afgav bud sammen med Danica, hverken i forhold til offentligheden eller overfor kunden. Og straks vi blev opmærksomme på, at myndighederne interesserede sig for sagen, tog vi selv kontakt til myndighederne og var helt åbne om det konkrete produktionssamarbejde med Danica,” siger Tomas Frydenberg.

Konkurrencemyndighederne har valgt at anmelde sagen til SØIK, og det er PKA’s forventning, at man vil modtage en sigtelse i løbet af den kommende tid. PKA har stillet sig fuldt ud til rådighed for SØIK i den forbindelse og har på den baggrund indsendt alt relevant materiale.

Hvordan PKA vil forholde sig til en sigtelse er endnu for tidligt at sige, men Tomas Frydenberg understreger, at man i PKA tager sagen meget alvorligt, og at det på intet tidspunkt har være PKA’s intention at begrænse konkurrencen i markedet.

”Hvis myndighederne mener, at vi har begået en fejl, så forholder vi os til det. Vi besluttede os udelukkende for at gå ind i det her produktionssamarbejde med Danica, fordi kunden efterspurgte del-bud, og fordi vi mente, at vi og Danica ikke kunne anses for værende konkurrenter i forhold til denne opgave. Vi kunne og ville således ikke byde på ledernes pensionsordning. Vores ønske var alene at tilbyde de overenskomstansatte HK’ere en konkurrencedygtig pensionsløsning, samt at tilbyde en aftale, der kunne komme alle vores medlemmer til gode,” siger Tomas Frydenberg.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.