Lovgivningen om førtidspension må opdateres

PKA udbetaler et engangsbeløb til medlemmer i ressourceforløb på 80.000 kr., fordi det ikke bliver modregnet i offentlige ydelser. Men det er en lappeløsning, og lovgivningen bør laves om.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen skyder ved siden af, når han udtaler, at det er de danske pensionsselskaber, der er problemet ved modregning i de offentlige ydelser.
Den 3. januar udtalte ministeren på dr.dk, at ”Det må være forsikringsselskaberne, der følger reglerne og ikke omvendt. Hvis deres produkter ikke længere giver mening efter de gældende regler, så kan selskaberne jo opdatere deres produkter.”

Det er at skubbe et politisk problem og ansvar fra sig over på pensions- og forsikringsselskaberne.

Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 er hullerne i det sociale sikkerheds-net blevet meget store, og PKA har derfor indført et engangsbeløb på 80.000 kr. til medlemmer i ressourceforløb for at minimere de økonomiske problemer reformen medfører – og dem er der en del af: Løbende udbetalinger til medlemmer i ressourceforløb bliver modregnet 100% i de offentlige ydelser, så i stedet for at hjælpe syge medlemmer øko-nomisk, sender PKA pengene i kommunekassen. Dernæst bliver den økonomisk situation ikke bedre af, at et ressourceforløb kan vare i op til fem år, inden der bliver truffet afgørelse om tilkendelse af førtidspension.

PKA har på den baggrund set sig nødsaget til at indføre engangssummen på 80.000 kr. som ikke bliver modregnet, hvilket kan hjælpe syge medlemmer i ressourceforløb økonomisk – uden at det går ud over deres livsvarige pension. PKA undersøger løbende yderligere muligheder for engangsbeløb til syge medlemmer i økonomisk klemme, men det vil være lappeløsninger på en lovgivning, der har fejlet sin hensigt. Så Troels Lund Poulsen, opfordringen her fra er: Opdatér reformen.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.