Kvinder har forlænget arbejdslivet med et år

PKA’s medlemmer har på et år udskudt pensionen med yderligere to måneder. Siden 2012 år er arbejdslivet blandt PKA’s over 300.000 medlemmer forlænget med et helt år.

Nye tal fra PKA viser, at PKA’s medlemmer på et år har forlænget arbejdslivet med to måneder og går nu på pension, når de er 64 år og 11 måneder. Og tendensen med at udskyde pensionen er kommet for at blive.
I 2015 gik medlemmerne på pension, da de var 64 år og 6 måneder og har således forlænget arbejdslivet med fem måneder på blot to år.  I 2012 gik medlemmerne i PKA på pension, da de var 63 år og 11 måneder, hvilket var et helt år tidligere end i dag. Det ekstra år på arbejdsmarkedet kan, ifølge beregninger PKA har foretaget, betyde knap 140.000 kr. mere udbetalt i livsvarig pension for et typisk PKA-medlem.

Medlemschef i PKA, Britt Brandum, er glad for udviklingen, fordi flere år på arbejdsmarkedet giver højere livsvarige pensioner. PKA’s medlemmer, hvoraf 90% er kvinder, bliver ældre og ældre og derfor skal den livsvarige PKA-pension strække sig over flere år. Et nyoptaget medlem på 25 år kan forvente at blive 91 år.

Britt Brandum er også overrasket over, at medlemmerne de seneste år årligt har forlænget arbejdslivet med adskillige måneder:  

”Jeg synes, det er imponerende, at medlemmerne på kort tid har forlænget arbejdslivet så markant. Set i lyset af, at mange af vores medlemmer er i krævende jobs, hvor de skal løbe meget hurtigt, havde vi ikke forventet denne udvikling – og slet ikke så hurtigt,” fastslår Britt Brandum.

Hun peger på flere mulige årsager til den markante forlængelse af arbejdslivet:

”I PKA har vi i flere år kommunikeret til medlemmerne, at én måde at sikre en tilstrækkelig alderspension til et langt liv er at arbejde flere år. Det har medlemmerne taget til sig, især både de yngre og ældre i stigende grad interesserer sig for deres pensionsforhold og tager ansvar for deres liv og økonomi som pensionist. Hvad end årsagerne er, så er det meget positivt både for samfundet og den enkelte, der får en højere pension til et længere liv,” siger Britt Brandum.

Tendensen vil fortsætte
Og der er intet, der tyder på, at PKA’s medlemmer vil sætte farten ned, når det kommer til at forlænge arbejdslivet. En tidligere undersøgelse PKA har foretaget blandt 6.000 medlemmer viser, at 7 ud af 10 medlemmer under 45 år vil blive flere år på jobbet - især hvis der er fleksible pensioneringsmuligheder.

På baggrund af de seneste tal og undersøgelsen blandt medlemmerne er Britt Brandum ikke i tvivl om, at udviklingen med at udskyde pensionen vil fortsætte:

”Der er en generel bevægelse af, at kvinder, også når det kommer til økonomi, bliver mere og mere selvstændige: De vil ikke være økonomisk afhængige af en mand eller offentlige ydelser, og derfor arbejder de længere og sparer dermed mere op til pensionen, ligesom de selv sparer op ved siden af. Medlemmernes supplerende pensionsindbetalinger stiger markant i disse år,” siger Britt Brandum.

Fakta
• PKA administrerer pensioner for fire pensionskasser inden for social- og sundhedsområdet og har over 300.000 medlemmer, som er sikret pensionsordning via overenskomster. Er man selvstændig eller privatansat uden for overenskomst, kan man også blive medlem i PKA.
• PKA har en samlet formue på 275 mia. kr.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.