Kamp om pladserne

Interessen for at stille op som delegeret var stor ved det netop overståede valg i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer og Pensionskassen for Socialrådgivere, Social-pædagoger og Kontorpersonale.

Der var kampvalg i stort set alle valgkredse i de to pensionskasser ved det netop overståede delegeretvalg. Også mange flere medlemmer stillede op for første gang og flere medlemmer stemte end ved tidligere valg.

”Vi har i de seneste år mærket en stigende interesse for pension. Fx er der flere medlemmer, der kontakter os, og flere deltager på vores medlemsmøder,” fortæller adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, og fortsætter: ”Så det er dejligt at se, at interessen for at stemme ved valget og ikke mindst at stille op som delegeret og få indflydelse på sin egen og kollegernes pension også er stigende.”

Du kan se oversigt over de valgte delegerede i de to pensionskasser her. Her kan du også læse mere om at være delegeret.

I 2019 er der valg i Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.