Kamp om pladserne

Interessen for at stille op som delegeret var stor ved det netop overståede valg i Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer og Pensionskassen for Socialrådgivere, Social-pædagoger og Kontorpersonale.

Der var kampvalg i stort set alle valgkredse i de to pensionskasser ved det netop overståede delegeretvalg. Også mange flere medlemmer stillede op for første gang og flere medlemmer stemte end ved tidligere valg.

”Vi har i de seneste år mærket en stigende interesse for pension. Fx er der flere medlemmer, der kontakter os, og flere deltager på vores medlemsmøder,” fortæller adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, og fortsætter: ”Så det er dejligt at se, at interessen for at stemme ved valget og ikke mindst at stille op som delegeret og få indflydelse på sin egen og kollegernes pension også er stigende.”

Du kan se oversigt over de valgte delegerede i de to pensionskasser her. Her kan du også læse mere om at være delegeret.

I 2019 er der valg i Pensionskassen for Sundhedsfaglige.