Branchebeslutning betyder ændring i pensionsprognoser

En samlet pensionsbranche ændrer fra 2019 på de samfundsforudsætninger, pensionsselskaberne beregner prognoserne for danskernes pensioner ud fra. Det betyder et fald i de udbetalinger, man kan forvente sig som pensionist.

I dag har et sagkyndigt råd, nedsat af pensionsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension, præsenteret de nye samfundsforudsætninger, som pensionsselskaberne fremadrettet skal beregne danskernes forventede pensionsudbetalinger (pensionsprognoser) ud fra.

Det skyldes, at eksperter forventer en lavere vækst – og dermed også lavere afkast/rente – på pensioner i fremtiden.

Hvad betyder det konkret?
De ændrede samfundsforudsætninger betyder, at danskernes pensionsprognoser vil falde mellem 1 og 9 procent. Faldet er størst for unge med meget lang tid til pensionering og lavest for ældre med kort tid til pensionering.

Langt de fleste af PKA’s medlemmer vil opleve fald mellem 1 og 5 procent. For eksempel vil et 25-årigt medlem, som hidtil har fået oplyst en forventet pension på ca. 13.000 kroner om måneden, fremadrettet få oplyst ca. 12.400 kroner om måneden. Mens et 55-årigt medlem, som også hidtil har fået oplyst en forventet pension på ca. 13.000 kroner om måneden, fremadrettet vil få oplyst ca. 12.800 kroner om måneden.

PKA fastholder investeringsstrategien
I PKA reviderer vi ikke vores investeringsstrategi som følge af ændringen i samfundsforudsætningerne. Vores portefølje har en indbygget risikospredning og robusthed, der sammen med pensionskassernes høje soliditet betyder, at vi kan fastholde vores investeringsstrategi – også når der er usikkerhed og modgang på markederne.

Din pension stiger fortsat
I 2017 hævede PKA kontorenten fra 5 til 7 procent, som vi forventer at fastholde i de kommende år. Det bidrager til, at den forventede årlige pension for et typisk 40-årigt medlem nu er steget med mere end 80.000 kroner siden 2011.

I 2018 sænkede PKA desuden de gennemsnitlige årlige administrationsomkostninger til 365 kr. pr. medlem, hvilket er et fald på ca. 30 procent på fem år. Så selvom pensionsprognoserne falder, ændrer det ikke ved, at du som medlem af PKA får stigende pensioner, høje renter og betaler lave omkostninger.

Se din nye prognose allerede i december
De nye samfundsforudsætninger er regnet ind i din pensionsprognose, når du logger på pka.dk mandag den 10. december 2018 eller derefter. Hvis den ændrede prognose betyder, at du ønsker at spare mere op til din pension, kan du let gøre det via pka.dk eller vores nye app, PKAgo, som du kan downloade i begyndelsen af december.

Læs mere om supplerende opsparing

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til din pensionsprognose, er du velkommen til at kontakte os på 39 45 45 40.

Du bruger en browser, som kan give fejl på pka.dk


Vi kan se, at du besøger denne hjemmeside med ’Internet Explorer’, som er en browser, der ikke længere bliver opdateret. Det kan betyde, at du oplever fejl på pka.dk og på andre hjemmesider.

Vi anbefaler derfor, at du skifter til en anden browser. Herunder link til tre forskellige browsere, som du kan bruge på pka.dk:

For at bruge chatten skal du acceptere funktionelle cookies. Ønsker du det, skal du klikke på denne tekst - så kommer du til en boks, hvor du kan acceptere cookies.

Når du accepterer funktionelle cookies, accepterer du alle funktionelle cookies på hjemmesiden og ikke kun dem, der knytter sig til chatten.